Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 26

7.24.  Максимум спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла доводиться на довжину хвилі l = 350  нм. Визначити температуру цього тіла.

7.25.  Визначити довжину хвилі, на яку доводиться максимальне значення спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла рівного 3,02×1011 Вт/м.

7.26.  Відомо, що довжина хвилі абсолютно чорного тіла дорівнює 2,7 нм. Визначити максимальне значення спектральної щільності енергетичної світності, що доводиться на цю довжину хвилі.

7.27.  Температура абсолютно чорного тіла 7ºС. Визначити довжину хвилі, на яку доводиться максимум щільності енергетичної світності цього тіла.

7.28.  На яку довжину хвилі доводиться максимум спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла при температурі 0ºС

7.29.  Потік енергії, випромінюваної з оглядового віконця печі Ф = 30 Вт, температура печі Т = 2∙103 К. Визначите площу оглядового віконця.

7.30.  Дослідження спектра Сонця показує, що максимум спектральної щільності енергетичної світності відповідає довжині хвилі l = 5000 м. Приймаючи Сонце за абсолютно чорне тіло визначити енергетичну світність Сонця.

7.31.  Визначити потік енергії Ф, випромінюваної Сонцем, якщо його енергетична світність Сонця 64 МВт/м2. Сонце приймати за абсолютно чорне тіло.

7.32.  При якій температурі енергетична світність абсолютно чорного тіла дорівнює RЕ = 10 кВт/м2.

7.33.  Потік енергії, випромінюваної з оглядового віконця плавильної печі Ф = 34 Вт. Визначити температуру печі, якщо площа отвору S = 6 см2.

7.34.  Потік енергії, випромінюваної з оглядового віконця плавильної печі Ф = 40 Вт. Визначити площу оглядового віконця, якщо температура печі Т = 3∙10К.

7.35.  На скільки відсотків збільшиться енергетична світність абсолютно чорного тіла, якщо його температура збільшилася на 5%.

7.36.  На скільки відсотків зменшиться енергетична світність абсолютно чорного тіла, якщо його температура збільшилася на 3%.

7.37.  Потік енергії, випромінюваний з оглядового віконця печі Ф = 39 Вт. Визначите температуру печі, якщо площа отвору S = 8 см2.

7.38.  Визначити температуру печі, якщо потік енергії, випромінюваний з оглядового віконця Ф = 57 Вт. Площа отвору дорівнює 10,5 см2.

7.39.  Визначити площу оглядового віконця плавильної печі, якщо потік енергії, випромінюваної з віконця Ф = 70 Вт, температура печі 6∙103 К.

7.40.  Термодинамічна температура чорного тіла змінилася з 1,3 кК на 2 кК. Визначити, як і в скільки разів змінилася площа випромінювання.

7.41.  При якій температурі енергетична світність абсолютно чорного тіла RЕ = 7 кВт/м2.

7.42.  Визначити температуру, при якій енергетична світність абсолютно чорного тіла RЕ = 15 кВт/м2.

7.43.  Довжина хвилі відповідному максимуму його спектральної щільності енергетичної світності змінилася з 700 нм на 360 нм. Визначити, як і в скільки разів зміниться випромінювання чорного тіла.

7.44.  Визначити, як і в скільки разів зміниться потужність випромінювання чорного тіла, якщо його термодинамічна температура змінилася з 1,8 до 2,5 кК.

7.45.  Визначити, як і в скільки разів зміниться потужність випромінювання чорного тіла, якщо довжина хвилі, що відповідає максимуму його спектральної щільності енергетичної світності, змінилася з 700 на 450 нм.

7.46.  Довжина хвилі, на яку доводиться максимум енергії в спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла, l = 0,58 нм. Визначити:
1) енергетичну світність RЕ поверхні тіла; 2) спектральну щільність rl енергетичної світності, розраховану на інтервал довжин хвиль Dl = 1 нм поблизу l0.

7.47.  Якою повинна бути температура абсолютно чорного тіла, щоб максимум спектральної щільності енергетичної світності доводився на червону границю видимого спектра (760 нм)? На фіолетову (380 нм).