Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 22

6.29.  Приймач інфрачервоного випромінювання, на основі якого працює прилад нічного бачення, уловлює деяку кількість променистої енергії, що посилає Сонцем щохвилини через площадку в 1 см2, перпендикулярно до сонячних променів і віддаленній на такій же відстані від нього, що й Земля. Температуру поверхні Сонця прийняти рівною 5800 К. Випромінювання Сонця вважати близьким до абсолютно чорного тіла. Знайти яку кількість енергії випромінює Сонце.

6.30.  Інфрачервоні промені несуть променисту енергію, що відчувається як тепло. Вважаючи, що атмосфера поглинає 10% променистої енергії, що посилає Сонце, знайти потужність, одержувану від Сонця горизонтальною ділянкою землі площею в 0,5 га. Висота Сонця над обрієм дорівнює 30. Випромінювання Сонця вважати близьким до випромінювання абсолютно чорного тіла.

6.31.  Знаючи величину сонячної постійної для Землі (див. завдання 6.34), знайти величину сонячної постійної для Марса.

6.32.  Прилад нічного бачення наведений на абсолютно чорне тіло. Знайти, яку кількість енергії з 1 см2 поверхні в 1 сек воно випромінює, якщо відомо, що максимальна спектральна щільність його енергетичної світності доводиться на довжину хвилі в 4840 Å.

6.33.  Потужність випромінювання абсолютно чорного тіла дорівнює 10 квт. Знайти величину випромінюючої поверхні тіла, якщо відомо, що довжина хвилі, на яку доводиться максимум спектральної щільності його енергетичної світності, дорівнює 7×10-5 см.

6.34.  Чи лежить довжина хвилі, що відповідає максимуму спектральної щільності енергетичної світності, в інфрачервоній області спектра випромінювань, якщо джерелом світла служить спіраль електричної лампи. Температура спіралі Т = 3000 К.

6.35.  Досліджуване тіло з деякою температурою розглядають через прилад нічного бачення й фіксують певну "картинку". При нагріванні довжина хвилі, на яку доводиться максимум спектральної щільності енергетичної світності, змінилася від 0,69 до 0,5 мкм. У скільки разів збільшилася при цьому енергетична світність досліджуваного тіла. Тіло прийняти за абсолютно чорне.

6.36.  Прилад нічного бачення реєструє й визначає деякою колірною гамою інфрачервоне випромінювання людського тіла. На яку довжину хвилі доводиться максимум спектральної щільності енергетичної світності людського тіла з температурою t = 37ºС? Випромінювання аналогічно випромінюванню абсолютно чорного тіла.

6.37.  Ведеться спостереження за допомогою приладу нічного бачення за деяким тілом. При спостереженні було зареєстровано зміну інфрачервоної "картинки" даного тіла. Показання приладів реєструють зміну температури тіла від 1000 до 3000 К. У скільки разів при цьому його енергетична світність?

6.38.  Ведеться спостереження за допомогою приладу нічного бачення за деяким тілом. При спостереженні було зареєстровано зміну інфрачервоної "картинки" даного тіла. Показання приладів реєструють зміну температури тіла від 1000 до 3000 К. На скільки змінилася при цьому довжина хвилі, на яку доводиться максимум спектральної щільності енергетичної світності?

6.39.  Ведеться спостереження за допомогою приладу нічного бачення за деяким тілом. При спостереженні було зареєстровано зміну інфрачервоної "картинки" даного тіла. Показання приладів реєструють зміну температури тіла від 1000 до 3000 К. У скільки збільшилася його максимальна спектральна щільність енергетичної світності?

6.40.  Приймач інфрачервоного випромінювання, аналогічний тим, які встановлюються в приладах нічного бачення, реєструє хвилі, що випускають деяким тілом в ІЧ-діапазоні. Початкова температура тіла Т1 = 2900°К. У результаті остигання цього тіла довжина хвилі, на яку доводиться максимум спектральної щільності енергетичної світності, змінилася на Dl = 9 мкм. До якої температури Т2 остудилося тіло? Тіло прийняти за абсолютно чорне.

6.41.  Приймачем ІЧ-випромінювання реєструють енергетичну світність досліджуваного тіла. Поверхня тіла нагріта до температури 1000 К. Потім одна половина цієї поверхні нагрівається на 100, а інша прохолоджується на 100. У скільки разів зміниться енергетична світність поверхні цього тіла?