Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 27

7.48.  Максимум спектральної щільності енергетичної світності яскравої червонуватої зірки доводиться на довжину хвилі 580 нм. Приймаючи, що зірка абсолютно чорне тіло, визначити температуру поверхні зірки.

7.49.  Максимальне значення спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла дорівнює 4,16∙1011Вт/м.

7.50.  Визначити максимальне значення спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла, якщо довжина хвилі на яку воно доводиться дорівнює 2 мкм.

Контрольні питання

1.  Що заважає спостереженню об'єктів за допомогою тепловізорів у повній темряві, коли відсутні зовнішні джерела ІЧ-світла?

2.  За допомогою чого знижується рівень шумів у світлоелектричному перетворювачі?

3.  Яку величину повинне мати відношення сигнал/шум у світлоелектричному перетворювачі тіпловізора?

4.  Приведіть типову схему тепловізора.

5.  Що використовується в якості світлоелектричних перетворювачів у тепловізорах?

6.  Чим здійснюється охолодження фотоприймачів тепловізора і які принципи для цього використовуються?

7.  Для чого в наш час застосовуються тепловізори?

8.  Укажіть основні характеристики засобів спостереження в ІЧ-діапазоні.

9.  Укажіть яким чином тепловізійна апаратура дозволяє одержувати зображення?

10.  Які основні достоїнства тепловізійної апаратури?

Практична робота № 8.
Оптичні канали витоку інформації

Мета: одержати практичні навички в вирішенні завдань по оптичним каналам витоку інформації.

Короткі теоретичні відомості

Рис. 2.8.1. Переломлення світлового потока

При явищах відбиття й переломлення світла, виконується закон взаємності або оборотності.

Закон переломлення світла при переході із середовища з показником переломлення  в середовище з показником переломлення , можна записати у формі:

(66)

[17]

або

(67)

[17]

(68)

i = i'

[17]

Рис. 2.8.2. Відбиття світлового потоку

Закон відбиття (68) i = i',можна одержати з попередньої формули, прийнявши n1 = –n2, звідки:

(69)

,

[17]

Тобто закон відбиття виходить із закону переломлення, якщо прийняти n1 = –n2 й під r мається на увазі кут відбиття. Таким чином, будь-яку формулу, виведену для заломлюючих систем, можна використовувати для опису явищ відбиття.

Показник переломлення:

(70)

[17]

Дальність прямої видимості:

(71)

,

[17]

де h0 – висота розміщення об'єкта над поверхнею землі; hn – висота розміщення спостереження; 3,75=const.

Умови прямого повного внутрішнього відбиття:

(72)

.

[17]

Формула для ввігнутого дзеркала:

(73)

,

[17]

де  – відстань від дзеркала до предмета;  – відстань від дзеркала до зображення;  – фокусна відстань увігнутого дзеркала.

Приклади рішення завдань

Приклад 1. Людина із човна розглядає предмет, що лежить на дні водойми (n = 1,33). Визначите його глибину, якщо при його визначенні “на око” по вертикальному напрямку глибина водойми здається рівною 1,5 м.

Дано:

Рішення:

h = 1,5 м;

n = 1,33

Рис. 2.8.3.

H – ?

, де  – малі.

   

Приклад 2. Граничний кут повного відбиття на границі скло-рідина іпр =65º. Визначити показник переломлення рідини, якщо показник переломлення скла n = 1,5.

Дано:

Рішення.

іпр =65º;

n = 1,5

 звідки

.

nр – ?

Приклад 3. На горизонтальному дні басейну глибиною h = 1,5 м лежить плоске дзеркало. Промінь світла входить у воду під кутом і1 = 45º. Визначите відстань s від місця входження променя у воду до місця виходу його на поверхню води після відбиття від дзеркала. Показник переломлення води n = 1,33.

Дано:

Рішення:

h = 1,5 м;

n = 1,33;

і1 = 45º

Рис. 2.8.4

s – ?

  

 .