Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 6

3.30.  Знайти положення й величину зображення перед позначкою l = 100 мм, що лежить перед увігнутим дзеркалом радіусом r = –200 мм на відстані s = –1000 мм. (рис. 2.3.10).

3.31.  Побудувати графічно зображення предмета l = 100 мм, що перебуває перед опуклим дзеркалом радіусом r = 200 мм на відстані s = –1000 мм (рис. 2.3.11).

Рис. 2.3.12

3.32.  Перед плоскопаралель­ною пластинкою на відстані
S1 = –100 мм поміщений предмет. Визначити положення його зобра­ження, якщо товщина пластинки d = 60 мм і показник переломлення скла п = 1,5 (рис. 2.3.12).

3.33.   Визначити мінімальний кут відхилення променя, що проходить через клин із заломлюючим кутом а = 5 якщо показник переломлення скла клина n = 1,64.

3.34.  Визначити мінімальний кут відхилення променя двома клинами із заломлюючими кутами θ1 = 5° й θ2 = 6°, якщо обидва клини складені так, що заломлюючі їхні ребра паралельні, а заломлюючі кути спрямовані в одну сторону. Показники переломлення скла n1= 1,64 й n2 = 1,58.

Рис. 2.3.13

Рис. 2.3.14. Призма зі скла

3.35.  Визначити кут виходу променя з рівнобедреної прямокутної призми, якщо падаючий на призму промінь утворить із нормаллю до катета кут i1 = 10°. Показник переломлення скла призми п = 1,64.

3.36.  Простежити хід променя, що нормально падає на гіпотенузу прямокутної рівнобедреної призми. Показник переломлення скла призми n = 1,54
(рис. 2.3.13).

3.37.  Визначити заломлюючий кут призми зі скла з показником переломлення n = 1,54, якщо промінь, що нормально падає на одну її грань, виходить уздовж іншої
(рис. 2.3.14).

Рис. 2.3.15. Призма Дове

Рис. 2.3.16. Зображення відображення променя від двох плоских дзеркал

Рис. 2.3.17. Зображення циліндричного пучка променів на поверхні плоского дзеркала

3.38.  Вивести формулу для визначення довжини підстави призми Дове, якщо її висота h і показник переломлення скла призми n (рис. 2.3.15).

3.39.  Довести, що відбитий від плоского дзеркала промінь повернеться на подвійний кут нахилу дзеркала.

3.40.  Визначити кут β між падаючими й відбитим променями, якщо відбувається відбиття лучачи від двох плоских дзеркал, площини яких перетинаються під кутом a = 60° (рис. 2.3.16).

3.41.  Визначити розміри плоского дзеркала ВР, для якого конічний пучок променів з кутом розбіжності a =10° утворить кут відхилення w = 90°, якщо вершина пучка знаходиться від дзеркала на відстані l = 100 мм.

3.42.  Довести, що у випадку циліндричного пучка променів розміри плоского дзеркала ВР (рис. 2.3.17) записам тільки від діаметра пучка D і кута відхилення ω > і виражаються формулами:

 і D' = D.

Рис. 2.3.18. Дзеркало із внутрішнім срібленням

Рис. 2.3.19. Дводзеркальна оптична система

3.43.  Вивести формули для знаходження розмірів дзеркала із внутрішнім срібленням, якщо показник переломлення скла дзеркала п, діаметр розтину пучка паралельних променів D і кут відхилення ω (рис. 2.3.18).

3.44.  Розрахувати дводзер­кальну оптичну систему, якщо висота падіння променя при
s1 = –¥ задовольняє умові h2 >  h1 (див. рис. 2.3.19),  і d = 3.

3.45.  Потік електронів, що мають свою швидкість у результаті проходження різниці потенціалів V = 5000 В, влітає в середину між пластинами плоского конденсатора. Яку найменшу напругу потрібно накласти на конденсатор, щоб електрони не вилітали з нього, якщо розміри конденсатора такі: довжина l = 5 см, відстань між пластинами d = 1 см?