Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 32

Практична робота 4

4.1. b1 = 7,5 см; b2 = 2,5 см; 4.2. b1 = 37,5 см; b2 = 7,5 см; 4.3. D= 4 м;
4.4. D= 10 см; 4.5. 78,86 мм; 4.6. Для 1:3,6 м і для 1:4,5 м; 4.7. b = 1 м; 4.8. b = 10 см; 4.9.  см; 4.10.  дп; 4.11. 148,5 см;
4.12. 4 лк; 4.13. Зменшиться в 1,8 рази; 4.14. а = 12,5 м; 4.15.  м;
4.16. Об'єктив присувати до фотоплівки, експозицію зменшувати;
4.17.  м/с; 4.18.d= 7,5 м; 4.19.  с; 4.20. 20 с; 4.21. 50 м; 4.22. Час експозиції необхідно збільшити в 4 рази; 4.23. F = 0,112 м; 4.24. а = 105 см; ; 4.25. ; 4.26. Можна, фотоапарат заміняє око; 4.27.; 4.28. ; 4.29. F2 = 54 см; 4.30. см; 4.31. В 2,25 рази; 4.32. t2 = 27 с; 4.33. ; 4.34. F 0,1 м;
4.35.  м/с; 4.36.  м/с; 4.37.  с; 4.38.  м;  с; 4.39. а0 = 10 м; 4.40. Дальня границя лежить у нескінченності;
4.41.Н = 400 м;  км/год; 4.42.  м;  с; 4.43. А = 120 м; В= 180 м; 4.44. F»0,5 м; 4.45.  с; 4.46. с;
4.47. ; 4.48. D = 1,9 см.

Практична робота 5

5.1. ; 5.2. А = 8,75 еВ; 5.3. Тmin = 0,194 меВ;
5.4.Vmax = 0,94 мм/с; 5.5. V = 1,04 км/с.; 5.6. Vmax = 26,3 мм/с; 5.7. V = 0,817 м/с; 5.8. V = 0,817 м/с; 5.9. P = 4,83 × 10 кг∙м/с; 5.10. Еmin = 2,64 еВ;
5.11. Ее = 208 Вт/м; 5.12. L = 6,9 × 10 км; 5.13. L = 4,5 × 10 м;
5.14. U = 4,09 В; 5.15. l = 487 нм; 5.16. E = 4,5 еВ; 5.17. l = 498 нм.; 5.18. = 801 нПа; 5.19. l = 217 нм.; 5.20. А = 4,377 еВ; 5.21. Δx × m × c × Δ= 7,64 × 10-35 Дж∙с; 5.22. х = 38,8 нм; 5.23. Кmin = 0,175 меВ.

Практична робота 6

6.1. Так, можливо. L2 = 6000 м; 6.2. g2 = 0,067 г/м3; 6.3. r1 = 7,3 мкм;
6.4. lвидим =505 м. Екіпірування недостатнє; 6.5. l2 = 178 м. Зменшиться в 5,6 рази; 6.6. g2 = 0,16 г/м3. Концентрація збільшилася в 2,7 рази;
6.7. g2 = 0,16 г/м3. Концентрація збільшилася в 2,7 рази; 6.8. r = 3,5 мкм;
6.9. Т = 648 К; 6.10. Т = 1000 К; 6.11. l0 = 10,6 мкм; 6.12.Т1 = 3289,5 К; Т2 = 7631,6 К; 6.13. Т = 5000 К; 6.14. DRЕ = 8 1Вт/м2, збільшилася в 81 раза. Drl = 243, збільшилася в 243 рази; 6.15. Р = 1,42 кВт; 6.16. W = 2,5 кДж;
6.17. lmax = 1,27 мкм; 6.18. lmax = 96,6 нм, RЕ = 4,59 Вт/м2; 6.19. Р = 99,3 Вт; lmax = 1,4 мкм; 6.20. Р = 16,2 × 10-4 Вт; 6.21. rl = 30 МВт/(м2 × мм); RЕ = 600 Вт/м2; 6.22. T = 1000 К; 6.23. W = 6,5 × 1021 кВт × год;
6.24. W = 0,46 Дж; 6.25. Т = 1000 К; 6.26. W = 1,33 × 105 Дж; k = 0,3;
6.27. Т = 2500 К; 6.28. S = 4 × 10-5 м2; 6.29. 1,37×103 Вт/м2; 6.30. Р = 3,1×103 кВт; 6.31. W0 = 0,85 кал/хв × см2; 6.32. W = 7,35 × 103 Дж; 6.33. S = 6 см2;
6.34. lm = 1 мкм – інфрачервона область; 6.35. В 3,6 рази; 6.36. l = 9,3 мкм; 6.37. В 81 рази; 6.38. Від l1 = 2,9 мкм до l2 = 0,97 мкм; 6.39. В 243 рази;
6.40. ; 6.41.Збільшиться в 1,06 рази; 6.42. Р = 0,84 Вт.; 6.43. На 0,2 мкм; 6.44. ; 6.45. ; 6.46. Е = 5878,66 Вт/м2; 6.47. ; 6.48. Випромінювальна здатність окисленої сталі більше, а значить цей матеріал також сильніше поглинає ІЧ-промені; 6.49. Окислене залізо.