Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 5

3.13.  Знайти фокусну відстань тонкої системи, якщо відстань між предметом і зображенням по осі системи а' – а = 240 мм, поперечне збільшення β = –2.

3.14.  Визначити фокусну відстань тонкої системи, якщо відстань між предметом і зображенням а'а = 120 мм і поперечне збільшення β = –1.

3.15.  Визначити фокусну відстань оптичної системи, якщо зображення нескінченно віддаленого предмета, видимого під кутом и = –10°17', дорівнює l' = 15 мм.

3.16.  Перед об'єктивом зорової труби Галілея (з розсіювальною лінзою як окуляр) поміщений предмет на відстані а > F1. Відношення фокусних відстаней об'єктива й окуляра F1/F2 = –10. Труба наведена на нескінченність. Знайти лінійне збільшення V = y/x, де xрозмір предмета, урозмір зображення. Визначити характер зображення.

3.17.  Об’єктив й окуляр зорової труби Галілея мають фокусні відстані, рівні F1 = 57 см й F2 = –4 см відповідно. Труба наведена на Сонце. На відстані b = 12 см від окуляра розташований білий екран. При якій відстані L між об'єктивом й окуляром на екрані вийде чітке зображення Сонця. Який буде діаметр D цього зображення, якщо кутовий розмір Сонця α = 30'?

3.18.  Попереднє завдання, коли використана труба Кеплера з фокусними відстанями об'єктива й окуляра F1 = 40 см, F2 = 3 см, а екран розташований на відстані b = 15 см від окуляра.

Рис. 2.3.7. Графічне зображення оптичної системи

3.19.  Визначити фокусну відстань тонкої системи, якщо відстань по осі між предметом і зображенням
а – a' = 240 мм, поперечне збільшення
β = 2. (рис. 2.3.7)

3.20.  Перед телескопічною сис­темою (трубка бінокля) зі збільшенням 6х і з фокусною відстанню об'єктива ' = 120 мм розташований предмет па відстані '1 = –5000 мм. Знайти положення його зображення щодо заднього фокуса окуляра й збіжність променів щодо головних точок у просторі предметів і зображень.

3.21.  Визначити положення фокусів еквівалентної системи, що складається із двох тонких лінз ( '1 = 100 мм, '2 = –60 мм, d = 60 мм).

3.22.  Визначити помилку в оптичній силі товстої лінзи
 (r1 = –r2 = 100 мм, d = 6 мм, n = 1,5004), якщо зневажити товщиною.

3.23.  Проекційний апарат, об'єктив якого має фокусну відстань F1, установлений на відстані L від екрана. У скільки разів зміниться розмір зображення, якщо на об'єктив надягти насадочну позитивну лінзу з фокусною відстанню F2.

3.24.  Показати, при якій товщині двоопукла лінза (r1 = 40 мм,
 n = 1,5163) зробиться телескопічною (афокальною) системою.

3.25.  Показати, що для двоопуклої лінзи оптичний інтервал дорівнює нулю, як у телескопічній системі.

3.26.  Знайти поперечне й кутове збільшення для двоопуклої лінзи (r1 = 40 мм, r2 = –30 мм, d = 205 мм й n = 1,5163).

Рис. 2.3.8. Телескопічна система

3.27.  Показати, при якій товщині негативний меніск (r1 = 400 мм, r2 = 200 мм, п = 1,5004) буде телескопічною системою (рис. 2.3.8).

3.28.  Обчислити поперечне й кутове збільшення для телескопічної лінзи (r1 = 400 мм, r2 = 200 мм, п = 1,5004 (рис. 2.3.8).

Рис. 2.3.9. Тонка лінза

Рис. 2.3.10. Увігнуте дзеркало

Рис. 2.3.11. Побудова графічного зображення предмета перед опуклим дзеркалом

3.29.  Визначити фокусну відстань тонкої лінзи, якщо падаючий промінь утворить із віссю кут и = –5°, переломлений u' = 5°, а висота від оптичної осі до зустрічі променя із заломлюючою поверхнею h = 15 мм (рис. 2.3.9).