Основи захисту відеоінформації: Методичний посібник до практичних занять. Частина 2, страница 20

6.4.  Розвідувальна група має ПНБ із дальністю спостереження l0 = 1000 м при показниках задимленості g= 0,05 г/м3 й r0 = 10 мкм. Чи є екіпірування групи достатньою, якщо відомо, що супротивник застосовує задимлення (r1 = 10 мкм й g1 = 0,09 г/м3). Також очікується осідання туману на місцевості, що знижує дальність видимості з активним ПНБ на Dl = 50 м. Необхідна дальність спостереження для проведення операції становить lН = 600 м.

6.5.  У скільки разів зменшиться дальність спостереження ПНБ (l1 = 1000 м, g1 = 0,008 г/м3, r1 = 36 мкм) при використанні його на болотистій місцевості, де виділяється метан (CH4). Концентрація метану в одиниці об'єму повітря g2 = 0,05 г/м3, розмір часток r2 = 40 мкм.

6.6.  У скільки разів змінилася концентрація водяної суспензії в тумані, якщо ПНБ (l1 = 800 м, r1 = 15 мкм, g1 = 0,06 г/м3) забезпечує в даних погодних умовах дальність видимості l2 = 300 м. Розміри часток залишилися незмінні.

6.7.  Чоловік з ПНБ заглянув у колодязь загазований частками з радіусом r2 = 10 мкм і побачив дно колодязя на границі видимості. Яка концентрація задимляючої речовини на одиницю об'єму повітря, якщо глибина колодязя становить l2 = 15 м. Застосовується ПНБ із технічними показниками: l1 = 50 м, r1 = 5 мкм, g1 = 0,04 г/м3

6.8.  У задимленому невідомою речовиною тунелі застосовуються ПНБ. Визначити розміри часток невідомої речовини, якщо показники приладів показують концентрацію речовини g = 0,02 г/м3 при відомій дальності спостереження l = 70 м. Технічні характеристики ПНБ аналогічні попередньому завданню.

6.9.  Яка температура тіла, якщо відомо, що його енергетичну світність уловлює приймач ІЧ-випромінювання. Показання приладу: RЕ = 10 квт/м2?

6.10.  Напроти плавильної печі встановлений приймач ІЧ-випромінювання, що вловлює потік енергії, випромінюваний з оглядового віконця печі Ф = 34 Вт. Визначити температуру печі, якщо площа отвору S = 6 см2.

6.11.  Хвилі якої довжини вловлює приймач інфрачервоного випромінювання, якщо відомо, що на хвилю такої довжини доводиться максимум спектральної щільності енергетичної світності абсолютно чорного тіла при температурі 0°С?

6.12.  Якою повинна бути температура тіла, якщо максимум спектральної щільності енергетичної світності доводиться на червону границю видимого спектра (760 нм)? На фіолетову (380 нм)?

6.13.  Приймач випромінювання в ІЧ-діапазоні приймає максимум спектральної щільності енергетичної світності яскравої червонуватої зірки Арктур, що доводиться на довжину хвилі 580 нм. Приймаючи, що зірка випромінює як абсолютно чорне тіло, визначити температуру поверхні зірки.

6.14.  Внаслідок зміни температури тіла максимум спектральної щільності енергетичної світності змістився з 2,4 мкм на 0,8 мкм. Як і в скільки разів змінилися енергетична світність тіла й максимальне значення спектральної щільності енергетичної світності?

6.15.  Деяке тіло підтримується при постійній температурі в Т = 1000 К. Поверхня дорівнює S = 250 см2. Знайти потужність ІЧ-випромінювання цього тіла.

6.16.  При відкритих дверцятах у печі підтримується температура t = 800°С. Розміри дверцят S = 22´15 см2. Скільки енергії вловлює приймач інфрачервоного випромінювання, розташований перед відкритою дверцею печі.

6.17.  Приймаючи температуру розжарення нитки електричної лампочки за t = 2000 C, визначити довжину хвилі, що вловлює приймач інфрачервоного випромінювання, на яку доводиться максимум енергії в спектрі випромінювання цієї лампи.

6.18.  Визначити довжину хвилі l, на яку доводиться максимум енергії в спектрі зірки, температура якої t = 30000°К. Чому дорівнює інтенсивність випромінювання RЕ такої зірки?