Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 4

Кінцеві користувачі це основна категорія користувачів, в інтересах яких і створюється БнД. У залежності від особливостей створюваного БнД коло його кінцевих користувачів може істотно розрізнятися. Це можуть бути випадкові користувачі, що звертаються до БД час від часу за одержанням деякої інформації, а можуть бути регулярні користувачі. Як випадкові користувачі можуть розглядатися, наприклад, можливі клієнти фірми, що переглядають каталог продукції чи послуг з узагальненим чи докладним описом того й іншого.

Регулярними користувачами можуть бути співробітники фірми, що працюють за спеціально розробленими для них програмами, які забезпечують автоматизацію їхньої діяльності при виконанні посадових обов'язків. Наприклад, менеджер, що планує роботу сервісного відділу комп'ютерної фірми, має у своєму розпорядженні програму, що допомагає йому планувати та розподіляти поточні замовлення, контролювати хід їхнього виконання, замовляти на складі необхідні комплектуючі для нових замовлень. Головний принцип полягає в тому, що від кінцевих користувачів не повинно вимагатися яких-небудь спеціальних знань в області обчислювальної техніки та мовних засобів.

Адміністратори банку даних – це група користувачів, що на початковій стадії розробки БнД відповідає за його оптимальну організацію з погляду одночасної роботи багатьох кінцевих користувачів, а на стадії експлуатації – за коректність роботи даного банку інформації в багатокористувальницькому режимі. На стадії розвитку та реорганізації ця група користувачів відповідає за можливість коректної реорганізації банку без зміни чи припинення його поточної експлуатації.

Розроблювачі та адміністратори додатків – це група користувачів, що функціонує під час проектування, створення та реорганізації БнД. Адміністратори додатків координують роботу розроблювачів при розробці конкретного додатку чи групи додатків, об'єднаних у функціональну підсистему. Розроблювачі конкретних додатків працюють з тією частиною інформації з БД, що потрібна для конкретного додатку.

Не в кожному БнД можуть бути виділені всі типи користувачів. При розробці інформаційних систем з використанням настільних СУБД адміністратор банку даних, адміністратор додатків і розроблювач часто існували в одному обличчі. Однак при побудові сучасних складних корпоративних БД, що використовуються для автоматизації всіх або більшої частини бізнес-процесів у великій фірмі чи корпорації, можуть існувати і групи адміністраторів додатків, і відділи розроблювачів. Найбільш складні обов'язки покладені на групу адміністратора БД.

У складі групи адміністратора БД повинні бути:

системні аналітики;

проектувальники структур даних і зовнішнього, стосовно банку даних, інформаційного забезпечення;

проектувальники технологічних процесів обробки даних;

системні та прикладні програмісти;

оператори та фахівці з технічного обслуговування.

Якщо мова йде про комерційний банк даних, то важливу роль тут грають фахівці з маркетингу.

1.1.4. Основні функції групи адміністратора БД

Аналіз предметної області: опис предметної області, виявлення обмежень цілісності (цілісність – відповідність інформаційної моделі предметної області, яка зберігається у БД, об'єктам реального світу у кожний момент часу), визначення статусу (доступності, таємності) інформації, визначення потреб користувачів, визначення відповідності "дані – користувач", визначення об'ємно-часових характеристик обробки даних.

Проектування структури БД: визначення складу та структури файлів БД і зв'язків між ними, вибір методів упорядкування даних і методів доступу до інформації, опис БД мовою опису даних (МОД).

Завдання обмежень цілісності при описі структури БД і процедур обробки БД:

завдання обмежень цілісності, властивих предметній області;

визначення динамічних обмежень цілісності, властивих предметний області в процесі зміни інформації, що зберігається в БД;

визначення обмежень цілісності, викликаних структурою БД;

розробка процедур забезпечення цілісності БД при введенні та коректуванні даних: