Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 11

У лівому нижньому кутку екрану буде розташовано згорнуте до розмірів піктограми вікно самої БД. Відновити розмір вікна клацанням по відповідній кнопці. Вибрати вкладку Таблиці. Вибрати першу таблицю зі списку таблиць.

Натиснути на кнопку . Інформація буде представлена в режимі Таблиці. У верхньому рядку як заголовки стовпців представлені імена полів. Кожен наступний рядок є записом в таблиці. Закрити вікно.

Натиснути на кнопку . У вікні буде представлена структура вибраної таблиці. У верхній частині вікна конструктора представлені імена полів і типи, в розділі Властивості поля – властивості обраного поля. Зліва від імені першого поля розташований символ ключ, який позначає, що дане поле є ключовим. Завершивши знайомство зі структурою таблиці, закрити вікно конструктора. Звернути вікно бази даних.

Ознайомитися з піктограмами на стандартній панелі інструментів.

Закрити БД, натиснувши на кнопку .

Закінчити роботу з додатком Access, закривши його вікно.

Підготувати звіт, у який включити проекти розроблених таблиць та форм і письмові відповіді на контрольні питання.

Контрольні питання та завдання для самостійного опрацювання

1.  Дайте визначення основних елементів БД Access.

2.  Поясніть схему взаємозв'язку між об'єктами БД Access.

3.  Охарактеризуйте засоби підтримки проектування в СУБД Access.

4.  Опишіть технологію створення БД в СУБД Access.

5.  Як здійснюється створення таблиць?

6.  Як здійснюється створення форм?

7.  Як здійснюється створення звітів?

8.  Як здійснюється створення запитів?

9.  Охарактеризуйте призначення та технологію створення модулів.

10. Охарактеризуйте призначення та технологію створення макросів.

11. Які файли будуть відповідати створеній Вами БД, їхнє призначення?

12. Що означає команда Відновити, де вона знаходиться, коли потрібно виконати дану команду, що відбувається з базою при виконанні даної команди?

13. Що означає команда Зашифрувати, де вона знаходиться, що дає ця команда, як можна її застосовувати?

14. Що означає команда Перетворити, де вона знаходиться, для чого призначена, у яких випадках нею необхідно скористатися?

15. Що таке “Програми надбудови”, для чого вони призначені і як ними користуватися?

Зміст звіту

1.  Титульний лист.

2.  Назва та мета виконання роботи.

3.  Письмові відповіді на задані питання.

4.  Види розроблених таблиць і форм.

5.  Короткий опис послідовності виконання завдання.

Лабораторна робота № 2.
Створення бази даних і об'єктів типу "таблиця"
у середовищі ms Access. Визначення зв'язків
між таблицями, побудова схеми бази даних

Мета: вивчити процес створення БД і об'єктів типу "Таблиця" за допомогою Конструктора та Майстра, освоїти методи задавання властивостей полів таблиці та маніпуляції з ними, заповнити таблиці даними та редагувати; вивчити способи експорту/імпорту даних з інших БД, із БД іншої архітектури, із текстових файлів; вивчити стандартну панель інструментів для вікна Схема даних, освоїти способи визначення зв'язків між таблицями.

Теоретичні відомості

1. Таблиці

MS Access підтримує реляційну модель даних, тобто база даних складається з множини взаємозалежних відношень, кожному відношенню відповідає окрема таблиця.

Таблиці складаються з рядків і стовпців. Стовпці таблиці відображають загальні властивості або характеристики об'єктів реального світу, що моделюються з використанням даної таблиці. Для кожної властивості користувач виділяє один стовпець. Рядки таблиці відповідають різним екземплярам реальних об'єктів і називаються записами.

Для кожної таблиці необхідно визначити первинний ключ – стовпець або набір стовпців, який однозначно визначає рядок таблиці.

1.1. Створення таблиці

Перш ніж створити таблицю, необхідно відкрити БД, у якій MS Access буде зберігати цю таблицю. Потім у вікні БД варто вибрати закладку Таблиця, натиснути кнопку Створити й у вікні діалогу, що відкрилося, вибрати необхідний режим створення таблиці: Майстер або Конструктор.