Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 15

MS Access автоматично стежить за забезпеченням цілісності даних. Якщо редагувати запис у підлеглій таблиці, то цей запис може бути збережений лише в тому випадку, якщо значення сполучного поля присутнє в головній таблиці. При редагуванні головної таблиці можна видалити запис лише в тому випадку, якщо цей запис не зв'язаний із записами підлеглої таблиці.

Таблиці зв'язуються в режимі формування схеми БД, при цьому для встановлення зв'язку 1 : М необхідно установити мишку на первинний ключ головної таблиці і потім протягти лінію зв'язку до підлеглої таблиці. Характеристики зв'язку задаються додатково.

1.2.9. Додаткові режими роботи з базою даних. При практичній експлуатації бази даних, створеної з використанням MS Access виникає необхідність загального копіювання БД, її відновлення після збоїв, стиску і, нарешті, реплікації – режиму одержання поточної копії з можливістю експлуатації її на переносному або ізольованому комп'ютері з наступною синхронізацією обох копій БД.

Стиснення БД необхідне, коли Ви дуже інтенсивно модифікуєте її або в процесі розробки нових об'єктів (таблиць, форм, звітів, запитів, модулів), або в процесі додавання та видалення даних. У цих випадках усі об'єкти і дані видаляються логічно, тобто фізично розташовані усередині файлу *.mdb, що значно розростається і більш складно адмініструється. Саме для цього і використовується режим стиску. Операція стиску проводиться над закритою БД, рекомендується спочатку привласнити стиснутій БД нове ім'я і тільки після благополучного завершення операції знищити стару копію та перейменувати стиснуту БД. Для проведення операції стиску необхідно вибрати меню Сервіс > Службові програми > Стиснути.

У меню Сервіс знаходиться також режим Відновити базу, що використовується після порушення цілісності файлу БД, і режим Перетворити базу, що використовується для перетворення БД із більш ранніх версій Access 2.0 і Access 7.0.[2,3,9].

Крім того в службі Сервіс знаходяться ще розділи, зв'язані з різними настроюваннями, до них відносяться такі:

поділ БД на дві взаємозалежні частини, в одній з яких знаходяться всі таблиці, а в іншій об'єкти їхньої обробки: форми, запити, звіти, модулі. Такий поділ забезпечує найбільш ефективний спосіб експлуатації системи, тому що модифікація об'єктів обробки може проводитися окремо й обидва файли зв'язуються тільки з використанням спеціального режиму надбудови Диспетчера зв'язаних таблиць;

Диспетчер кнопкових форм, що забезпечує швидку й гнучку розробку зовнішнього інтерфейсу системи, визначає перелік основних режимів роботи та їхню ієрархію;

приєднання таблиць до БД можливо здійснити й іншим способом: у меню Файл > Зовнішні дані > Зв'язок з таблицями. Крім того можна імпортувати таблиці цілими з інших БД, створених у MS Access, і навіть з інших БД в інших форматах, однак при імпорті таблиця перетворюється і копіюється повністю у поточну БД.

Порядок виконання роботи

1.  Одержати допуск до роботи.

2.  Створити на диску Х в директорії (STUDENT – N групи) свій каталог, узгодивши ім'я каталогу з викладачем.

3.  Створити у своєму каталозі нову БД, привласнивши їй нове ім'я, відмінне від стандартно пропонованих – db1, db2.

4.  Створити за допомогою Майстра і при необхідності доповнити вручну задані викладачем таблиці зі схеми БД. При створенні врахувати обмеження, визначені раніше.

5.  Створити вручну таблиці зі схеми БД, задані викладачем. При створенні врахувати обмеження, визначені раніше.

6.  Перевірити роботу усіх введених обмежень, для чого ввести дані в усі створені таблиці в кількості двох – трьох рядків.

7.  Установити необхідні зв'язки між таблицями та створити необхідну схему БД.

Контрольні питання та завдання для самостійного опрацювання

1.  Які файли будуть відповідати створеній Вами базі даних, їхнє призначення?

2.  Що означає Стиснути базу, де ця команда знаходиться, для чого її застосовують, як виконання цієї команди відобразиться на інформації, яка утримується в системі? Що відбувається з полями типу "Лічильник" при використанні даної команди?