Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 16

3.  Поясніть виконання команди Відновити. Де вона знаходиться? Що відбувається з базою при виконанні даної команди?

4.  Що означає команда Зашифрувати? Де вона знаходиться? Як можна її застосовувати?

5.  Де знаходиться команда Перетворити і для чого вона призначена?

6.  Що таке команда Програми надбудови, для чого вона призначена і як нею користуватися?

7.  Дайте визначення об'єкта типу Таблиця. Як його можна створити і задати властивості об'єкта Таблиця, відмінні від властивостей його окремих полів?

8.  Що означає команда експортування об'єкта типу Таблиця, як вона виконується, які і звідки можна експортувати таблиці?

9.  Що означає команда імпортування об'єкта типу Таблиця, як вона виконується, які і звідки можна імпортувати таблиці?

10.  Чим відрізняється команда Приєднати таблицю від команди ЕкспортІмпорт таблиць? Як вона виконується і як виглядають у БД приєднані таблиці? Які властивості таблиць можна змінювати, а які не можна для приєднаних таблиць?

11.  Що таке диспетчер приєднань і як його можна викликати? Для чого він призначений?

12.  Які властивості необхідно визначати при задаванні полів даних деякої таблиці?

13.  Чим відрізняється властивість Підпис для елемента даних у таблиці від графи Опис у конструкторі таблиць? Де і як застосовуються ці параметри?

14.  Як впливають один на одного властивості Формат і Маска введення?

15.  Чим відрізняється властивість Порожні рядки для символьних і числових даних?

16.  Що таке Ключ для об'єкта типу Таблиця і як його можна задати, якщо він складається з одного або декількох полів таблиці? Чи можуть бути задані для таблиці кілька ключів?

17.  Поясніть зв'язки між таблицями. Якого типу зв'язки між таблицями підтримує MS Access?

18.  Як можна задати зв'язки між таблицями і де вони будуть зафіксовані? Які зміни можна внести у зв'язки між таблицями?

19.  Як можна видалити таблицю з БД у MS Access, чи завжди це припустимо? Якщо ні, то які таблиці не можуть бути вилучені і чому?

20.  Що таке основна та підлегла таблиці? Як вони пов'язані одна з одною?

21.  Чи можуть бути в однієї основної таблиці декілька підлеглих? Якщо можуть, наведіть приклади. Якщо ні, то чому?

22.  Чи можуть бути в однієї підлеглої таблиці декілька основних, з нею зв'язаних? Якщо так, наведіть приклади, якщо ні, то аргументуйте свою відповідь.

23.  Що таке підтримка каскадного видалення та каскадного відновлення при описі зв'язків?

Завдання до роботи

Створіть БД у MS Access (визначити скільки і які таблиці вона повинна містити). При створенні таблиць використовуйте метод побудови таблиць за допомогою Майстра і вручну – цілком самостійно. При створенні таблиць врахуете всі обмеження, задані в постановці задач. Передбачте необхідні зв'язки між таблицями, визначіть усі поля даних (атрибути або стовпці) таблиці. Подайте схему БД. Установіть необхідні зв'язки та створіть необхідну схему БД. Застосуйте необхідні методи підтримки цілісності при описі зв'язків.

Зміст звіту

1.  Титульний лист.

2.  Назва та мета виконання роботи.

3.  Опис своєї предметної області й обґрунтування прийнятих рішень по таблицях: їхній перелік, властивості стовпців таблиць і властивості самих таблиць, типи даних, обмеження.

4.  Письмові відповіді на задані питання.

Лабораторна робота №3.
Створення запитів у середовищі MS Access

Мета: вивчити процес проектування запиту за допомогою стандартної панелі інструментів вікна запиту в режимі Конструктора.

Теоретичні відомості

1. Запити

Запити забезпечують швидкий і ефективний доступ до даних, що зберігаються в таблиці.

При створенні таблиці за допомогою MS Access можна помітити, що програма не дозволяє використовувати поля, які обчислюються. Не існує також можливості виконати сортування не по первинному ключу.

Завдяки запитам можна виконати сортування або обчислення виразу, наприклад звести разом дані зі зв'язаних таблиць.