Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 23

  11.  Інформаційна система "Програмні системи"

Ваша фірма займається розробкою програмних систем. Ви має один офіс, але більшість Ваших розроблювачів працюють дома, здаючи у визначений термін свою роботу відповідальному розроблювачу – співробітнику фірми. Вам необхідно планувати як розробку так і впровадження й обслуговування розроблених раніше систем.

  12.  Інформаційна система "Готель"

Ваша фірма володіє готелем, Вам необхідно розробити систему, що забезпечує виконання завдання обліку та планування заселення приміщень. Ваші клієнти можуть замовляти місця в готелі заздалегідь, але не більше ніж за 30 днів. Ви плануєте співробітництво з туристичною фірмою по розміщенню груп туристів з напівпансіоном.

  13.  Інформаційна система "Рекламна компанія"

Ваша фірма займається наданням рекламних послуг. Ви маєте кілька договорів із транспортними агентствами, з метро та муніципальними органами з установки реклами на транспорті та вулицях міста. У вашої фірми укладено ряд договорів на ефірний час на радіо та телебаченні. У фірмі працюють кілька агентств, розташованих у різних містах. У кожному місті, крім стаціонарного приймального пункту, працюють ряд рекламних агентів, які мають права від імені агентства укладати договори на надання рекламних послуг. У фірмі працюють дизайнери, що безпосередньо формують зовнішній вигляд реклами.

  14.  Інформаційна система "Нерухомість"

Ваша фірма займається операціями з нерухомістю. Ви продаєте та купуєте квартири, здаєте квартири та приміщення під офіси, Ви займаєтеся обмінами житлоплощі для замовників.

  15.  Інформаційна система "Друкарня"

Ваша фірма займається видавництвом. У її володінні друкарня та ряд періодичних видань. У періодичних виданнях є можливість розміщення реклами. У видавництвах видаються, крім книг і журналів, малотиражні видання типу буклетів.

ЛІТЕРАТУРА

1.  Базы данных: Учебник для высших учебных заведений/ Под ред. проф. А.Д.Хомоненко. – СПб.: КОРОНАпринт, 2000. – 416 с.

2.  Бемер З, Фратер Г. MS Access для пользователя, К.: BHV, 1994, М.,: Біном, 1994. – 256 с.

3.  Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 2./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1995. – 864 с.

4.  Винтер Р. Microsoft Access 97. Справочник, СПб.: Питер, 1999. – 384 с.

5.  Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных: Учебный курс. – Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Фенікс; К.: Абрис, 2000. – 504 с.

6.  Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных.: Пер. с англ. 6-е изд. – К.: Диалектика, 1998. – 1072 с.

7.  Коннолли Т., Бегг К., Строчан А. Базы данных: проектирование реализация и сопровождение. Теория и практика. 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом "Вільямс", 2000. – 1120 с.

8.  Савельєв В.А. Персональний компьютер для всех (кн.3), Создание и использование баз данных. – М.: Мир,1991. – 467 с.

9.  Хоффбауэр М., Шпильманн К.. ACCESS 7.0. Сотни полезных рецептов. – К.: BHV, 1996. – 587 с.

10.  Штайнер Г. Access 2000 (Справочник). – М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. – 480 с.

ЗМІСТ

Стор.

Вступ. 3

Організація та порядок виконання лабораторних робіт. 5

1. Загальні теоретичні відомості 7

1.1. Основні поняття та визначення. 7

1.1.1. Архітектура бази даних. Фізична і логічна незалежність. 8

1.1.2. Процес проходження користувальницького запиту. 10

1.1.3. Користувачі банків даних. 12

1.1.4. Основні функції групи адміністратора БД.. 15

1.2. Класифікація моделей даних. 18

1.3. Реляційна модель даних. 23

2. Лабораторний практикум.. 31

Лабораторна робота № 1. Вступ до СУБД Access. 31

Лабораторна робота № 2. Створення бази даних і об'єктів типу "таблиця" у середовищі ms Access. Визначення зв'язків між таблицями, побудова схеми бази даних. 36

Лабораторна робота №3. Створення запитів у середовищі MS Access. 49

3. Індивідуальні завдання для лабораторних робіт з дисципліни
"Бази даних та бази знань". 58

Література. 67

Зміст. 68