Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 17

При виконанні запиту MS Access зчитує дані з таблиць і відображає результат виконання в режимі таблиці. При цьому варто враховувати, що результат виконання запиту не зберігається. Дані завжди зберігаються в таблицях. У запиті MS Access зберігає тільки інструкції про те, як повинні бути організовані дані в результаті виконання запиту.

Для деяких запитів можна внести зміни в результат запиту, відображуваний у режимі таблиці. Ці зміни будуть відображенні й у вихідних таблицях. На підставі запиту можна розробити форму або звіт.

1.1. Сортування записів таблиці

У таблиці дані завжди відсортовані за первинним ключем. Щоб організувати інший спосіб сортування даних, використовується запит. Для створення такого запиту у вікні БД варто вибрати піктограмуТаблиця і вказати таблицю, яку необхідно відсортувати. Вибір піктограмиНовий запит, розташованої на панелі інструментів, приводить до відкриття діалогового вікна для створення нового запиту для зазначеної у вікні бази даних таблиці. У разі вибору піктограмиНовий запит у діалоговому вікні відображається список усіх імен полів вихідної таблиці, на початку якого розташований символ "*". Відбуксуйте зірочку в бланк запиту QBE. Вона є символом-замінником усіх полів даних. Крім того, відбуксуйте в бланк запиту те поле даних, за яким повинно бути проведене сортування.

Для цього зі списку Сортування виберіть спосіб сортування. Виберіть піктограму Виконатиі MS Access відобразить на екрані результат запиту в режимі таблиці, дані в якому відсортовані необхідним чином.

1.2. Запити з критеріями пошуку

Для вибірки даних з таблиць за визначеною умові в MS Access використовуються запити з критеріями пошуку. Попередньо задавши умову добору, результатом виконання запиту буде набір даних, який буде задовольняти сформованому критерію.

Для складання запиту варто перейти у вікно БД, вибрати піктограму Запит і натиснути кнопку Створити, а потім кнопку Новий запит. У наступному вікні діалогу варто вибрати одну з таблиць БД і натиснути кнопку Додати – MS Access помістить у вікно запиту список полів зазначеної таблиці. Тепер можна вибрати одне або кілька полів і відбуксувати їх у бланк запиту QBE.

У рядку Умова добору можна ввести тепер критерії вибору. Для позначення довільної кількості символів використовуйте як символ-замінник зірочку (*), а для позначення одного довільного символу знак питання (?). Сформулюйте критерії запиту. Наприклад, якщо для текстового поля буде заданий тільки критерій "А*", то в результаті виконання запиту будуть відображені тільки ті записи, текстове поле яких починається з букви "А" (або "а").

Якщо потрібно відшукати комбінацію декількох значень, необхідно ввести їх у рядок Умова добору, уживаючи як роздільник логічні оператори AND і OR. Крім звичайних операторів порівняння, MS Access надає три спеціальних оператори, корисні для добору даних: BETWEEN, IN, LIKE.

1.3. Запити з параметрами

Не завжди можна вирішити на етапі створення запиту, які саме значення повинен відшукати MS Access, а іноді потрібна гнучка умова добору, що може змінюватись у залежності від поточної ситуації. Тому замість умови добору, що вводиться безпосередньо в бланк QBE, можна включити в запит параметр, і в цьому випадку перед виконанням запиту MS Access щоразу буде запитувати конкретні умови добору.[2,3,9].

Щоб установити параметр, необхідно ввести в рядок Умова добору ім'я або фразу в квадратних дужках ([]), що MS Access і розглядатиме як ім'я параметра. Це ім'я виводиться в діалогове вікно при виконанні запиту, тому розумно як ім'я параметра використовувати змістовну фразу. В одному запиті можна задати кілька параметрів; при цьому ім'я кожного параметра повинно бути унікальним і інформативним.

За замовчуванням MS Access перетворить введені в запит параметри на текстовий тип даних. Однак, тому що текстові поля не можна порівнювати з полями дат, тип даних для параметрів необхідно установити точно. Для цього виберіть команду Запит/Параметри з меню, у результаті чого MS Access відкриє вікно діалогу Параметри запиту. Введіть параметр без квадратних дужок у діалогове вікно й виберіть необхідний тип даних.