Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 20

Контрольні питання та завдання для самостійного опрацювання

1.  Що таке запит і які типи запитів підтримує MS Access?

2.  Де знаходиться шаблон висновку при конструюванні запиту-вибірки ?

3.  Як задати параметри при створенні запиту-вибірки з параметрами?

4.  Що таке запит-дія і які бувають запити-дії?

5.  Як можна додати або видалити таблицю при конструюванні запиту?

6.  Як визначити, з яких таблиць узяті поля в шаблон висновку при конструюванні запиту?

7.  Що таке перехресний запит і як він конструюється?

8.  Що таке SQL і як ця мова використовується при формуванні запитів?

9.   Чи можна передати параметри в запит із деякої форми? Якщо можна, то як це зробити?

10.   Чи можна вводити дані в таблиці через запити? Якщо можна, то в яких випадках, які існують обмеження, що накладаються на взаємозалежні таблиці, на введення даних через запити в таблиці?

11.   Що таке поля угрупування, чи можна використовувати одночасно кілька полів угрупування в одному запиті і який зміст одержуваного результату?

12.   Які зв'язки між таблицями можуть бути встановлені в запиті й у яких випадках зв'язки встановлюються автоматично, і коли їх можна установити вручну?

13.   Чим відрізняється запит-вибір від запиту на створення таблиці? Що відбувається при повторному запуску запиту на створення таблиці?

Зміст звіту

1.  Титульний лист.

2.  Назва та мета виконання роботи.

3.  Письмові відповіді на задані питання.

4.  Види сконструйованих запитів.

3. Індивідуальні завдання для
лабораторних робіт з дисципліни
"Бази даних та бази знань"

  1.  Інформаційна система "Навчальний процес"

Задано розклад занять груп, у якому зазначені наступні параметри:

день тижня (заняття в суботу не проводяться);

номер пари (заняття тільки для денних факультетів, обмежити припустимий номер пари);

прізвище викладача (вибираються зі спеціальної таблиці, що містить список викладачів, із указівкою їхніх посад і вчених ступенів);

назва дисципліни (вибирається з таблиці дисциплін на семестр);

тип занять (вибирається з припустимого списку типів занять: лекція, лабораторні роботи, вправи, курсовий проект);

номер групи (вибирається зі списку груп, що зберігається в окремій таблиці).

По кожній дисципліні визначена кількість лабораторних робіт, що потрібно виконати в даному семестрі, кількість домашніх завдань по вправах і наявність курсового проекту. Таким чином задані основні параметри робочого плану.

У розкладі на одній і тій же парі в той самий день тижня в однієї групи не може бути кілька занять.

У розклад занять повинні бути внесені всі заплановані заняття на даний семестр для всіх груп.

Для кожного студента ведеться електронний журнал, у якому занесені дані про здачу студентом усіх лабораторних, домашніх завдань, курсових робіт та проектів. При плануванні домашніх завдань, відводити на кожне завдання два календарні тижні.

  2.  Інформаційна система "Залізнична станція"

Необхідно розробити інформаційну систему, що обслуговує пасажирів на предмет придбання квитків і одержання інформації про ті чи інші состави. Система не прив'язана до конкретної станції і, тим самим, з будь-якої станції можна купити квиток на будь-який состав, що проходить через цю станцію, і не проходить, але внесений у систему. Система передбачає можливість придбання квитка на одне і теж місце, якщо пасажир їде з проміжної станції, а не зі станції відправлення составу, або до проміжної станції.

Продаж квитків здійснюється від поточної дати і на 30 днів уперед, для чого є таблиця "Дати відправлення потягів".

У системі ведеться картотека куплених квитків. По проходженню часу прибуття составу на станцію призначення, квитки продані на нього видаляються з картотеки, так само, як і состав з таблиці "Дати відправлення потягів".

На кожен квиток у картотеку заносяться наступні відомості:

прізвище, ім'я, по батькові пасажира;

номер потягу;

номер вагона;

номер місця;

дата відправлення составу;

станція пересування пасажира – станція посадки;

Станція призначення пасажира – кінцева станція для пасажира;