Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 13

Значення

Опис

Текстовий (Text)

Текст, максимальна довжина якого дорівнює
255 символам або визначається значенням властивості "Розмір поля" (FieldSize) (використовується за замовчуванням).

Поле МЕМО (Memo)

Текст, максимальна довжина якого дорівнює
64 000 байтам. Поля цього типу не можуть бути індексованими.

Числовий (Number)

Будь-які числа. Для одержання більш докладних зведень дивіться опис властивості "Розмір поля".

Дата/час (Date/Time)

Дати і час, що відносяться до років з 100 по 9999, включно.

Грошовий (Currency)

Числа, що зберігаються з точністю до 15 знаків у цілій і до 4 знаків у дробовій частині.

Лічильник (AutoNumber)

Число, що збільшується автоматично при додаванні в таблицю кожного нового запису. Поля цього типу не підлягають зміні.

Логічний (Yes/Now)

Логічні значення, а також поля, що можуть містити одне з двох можливих значень. Поля цього типу не можуть бути індексованими.

Поле об'єкта OLE
(OLE Object)

Об'єкт (наприклад, електронна таблиця Microsoft Excel або малюнок Microsoft Draw) створений іншим додатком. Максимальний розмір – приблизно один гігабайт. Поля цього типу не можуть бути індексованими

Дана властивість може бути визначена тільки за допомогою стовпця Тип даних у вікні конструктора таблиць. Вона відсутня у бланку властивостей; її не можна визначити за допомогою макросу або Visual Basic.

Для кожного поля таблиці необхідно обов'язково задати тип даних. У кожному полі можуть зберігатися дані тільки одного типу.

Зміна типу поля після введення даних у таблицю може призвести до втрати даних.

1.2.2. Властивість "Розмір поля" (FieldSize) задає максимальний розмір даних, що можуть бути поміщені в дане поле.

Ця властивість може бути визначена тільки в бланку властивостей поля. Рекомендується використовувати як можна менше значення властивості Розмір поля, оскільки обробка даних меншого розміру виконується швидше й вимагає менше пам'яті.

Перетворення більшого значення властивості Розмір полядо меншого в таблиці, що вже містить дані, може призвести до втрати даних.

Неможливо скасувати зміни в макеті таблиці після його збереження в режимі Конструктора.

1.2.3. Властивість "Порожні рядки" (AllowZeroLength). Галузь застосування – поля таблиць (текстові та МЕМО). Вказує, чи можна вводити в дане поле рядки нульової довжини (""). Припустимо наступні значення властивості Порожні рядки (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Порожні рядки

Значення

Опис

Так

У дане поле можна вводити рядки нульової довжини

Немає

У дане поле не можна вводити рядки нульової довжини (використовується за замовчуванням)

Для того щоб ввести в поле рядок нульової довжини, введіть позначення двох лапок ("").

Значення властивостей Порожні рядки і Обов'язкове поле (Required) можна використовувати для розрізнення неіснуючих даних (зберігаються у вигляді рядків нульової довжини) і даних, що існують, але невідомі (зберігаються у вигляді порожніх (Null) значень). Наприклад, база даних може містити відомості про клієнтів, у яких немає факсу. Якщо для поля Факс властивість Порожні рядки має значення Так, властивість Обов'язкове поле має значення Ні, а значення властивості Значення за замовчуванням (DefaultValue) залишено порожнім, то оператор може ввести позначення двох лапок, щоб указати, що в даного клієнта немає факсу. Якщо ж поле Факс залишено порожнім (номер факсу не був введений взагалі або був вилучений), виходить, можливо, у даного клієнта є факс, однак, його номер невідомий.

Властивості Порожні рядки і Обов'язкове поле не залежать один від одного. Властивість Обов'язкове поле усього лише вказує, чи можна вводити в дане поле порожні (Null) значення. Якщо властивість Порожні рядки має значення Так, виходить, у дане поле можна вводити рядки нульової довжини, незалежно від значення властивості Обов'язкове поле.