Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 12

MS Access пропонує велику кількість таблиць-прикладів, що містять дані з різних галузей. У списку Зразки полів з'явиться список полів даних, які можна виділити та помістити в список Поля нової таблиці. Якщо імена полів недостатньо інформативні, їх можна змінити.

Далі в режимі Майстер MS Access пропонує установити первинний ключ.

Для зміни структури таблиці необхідно скористатися режимом Конструктор. Поля таблиці розташовані один під одним. Для кожного поля – ім'я, тип і опис. Поле первинного ключа таблиці, як правило, може мати тип даних Лічильник (AutoNumber). Цей тип даних гарантує, що під час введення даних MS Access автоматично нумерує рядки таблиці в зростаючій послідовності.

У режимі Конструктор можна змінити наявні поля і додати нові. Якщо таблиця вже містить дані, то при зміні структури таблиці вони губляться тільки у виняткових випадках. MS Access попереджає про цьому відповідним повідомленням.

В іменах полів заборонено використовувати символи "!", ".", "[", "]". Максимальна довжина імені – 64 символи. Не рекомендується використовувати в іменах полів пробіли, тому що надалі можуть некоректно виконуватися запити.

Як тип даних поля можна використовувати наступні стандартні типи: числовий, текстовий, лічильник, поле MEMO, грошовий, логічний, дата/час, поле об'єкта OLE.

Для кожного поля можна ввести довільний коментар, що відноситься до поля даних. Типовим коментарем є опис призначення поля.

Для кожного поля можна задати додаткові характеристики. Наприклад, для текстових полів можна визначити розмір поля, а для числового – визначити довжину розрядної сітки та кількість розрядів після коми.

При створенні таблиць за допомогою Конструктора MS Access автоматично задає первинний ключ. Щоб визначити як первинний ключ інший набір полів, варто виділити відповідні поля та натиснути піктограму Визначити ключ на панелі інструментів. Під час введення даних у поля, визначені як первинний ключ, MS Access автоматично стежить за тим, щоб вводилися тільки унікальні значення. МЕМО-поля і поля об'єкта OLE не можуть бути первинними ключами.

1.2. Таблиця як об'єкт проектування в MS Access

Кожна таблиця має властивості, значення яких визначають її вид і поводження. Нижче наведені всі наявні властивості таблиці:

AllowZeroLength (Порожні рядки);

Caption (Підпис поля);

DataType (Тип даних);

DecimalPlaces (Число десяткових знаків);

DefaultValue (Значення за замовчуванням);

Description (Опис об'єкта);

FieldName (Ім'я поля);

FieldSize (Розмір поля);

Format (Формат поля);

IgnoreNulls (Пропуск порожніх полів);

FrozenColumns (Зафіксовані стовпці);

Indexed (Індексоване поле);

InputMask (Маска введення);

Primary (Ключове поле);

Required (Обов'язкове поле);

SortOrder (Порядок сортування);

Unique (Унікальний індекс);

ValidationRule (Умова на значення);

ValidationText (Повідомлення про помилку).

Примітка. Властивість DataType відноситься тільки до таблиць, а властивість Description – до таблиць, полів таблиць та індексів. Властивість FrozenColumns відноситься тільки до таблиць у режимі таблиці. Інші властивості відносяться до полів таблиць та індексів можуть бути визначені в режимі конструктора таблиць.

1.2.1. Властивість "Тип даних" (DataType) для кожного стовпця створюваної таблиці визначає тип даних, що зберігаються в полі таблиці. Припустимо наступні значення властивості "Тип даних" (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Тип даних