Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 18

Тепер для виконання запиту спочатку необхідно ввести значення параметра, а результат запиту буде містити тільки ті поля, які задовольняють заданому значенню параметра.

1.4. Поля, що обчислюються, у запитах

Існує можливість задавання обчислення над будь-якими полями таблиці та зробити значення, що обчислюється, новим полем у наборі записів. Для цього використовується безліч вбудованих у MS Access функцій. Можна створити поле в запиті з використанням арифметичних операцій над полями таблиць, а можна також створити нове поле як результат конкатенації (зчеплення) текстових полів або символьних констант.

Створення поля, що обчислюється, здійснюється шляхом простого введення виразу для обчислення в порожньому стовпці бланка запиту QBE. Необхідно лише скласти відповідний запит із використанням імен полів. Після того, як введення буде завершено, вираз буде мати такий вигляд:

Вираз 1: [Поле1] “оператор” [Поле2]

У квадратні дужки заносяться тільки імена полів. MS Access автоматично використовує "Вираз 1" як ім'я обчисленого виразу. Це ім'я можна змінити на більш змістовне.

При побудові складних виразів MS Access пропонує використовувати утиліту, названу Будівник виразів. Для переходу в нього необхідно натиснути на порожне поле в бланку QBE, а потім – на кнопку Побудувати панелі інструментів.

1.5. Підсумкові запити

Підсумкові запити значно відрізняються від звичайних. У них можна використовувати два типи полів. Існують поля, по яких здійснюється групування даних, і поля, для яких проводяться обчислення. Додатково можна включити ще поля для визначення умов запиту.[3,8].

Для того, щоб скласти підсумковий запит, знаходячись у режимі Конструктора запиту, варто вибрати піктограму Групові операції або скористатися командою Вид/Групові операції. У результаті чого в бланку запиту з'явиться рядок Групова операція. Потім для відповідного поля зі списку необхідно вибрати функцію Угрупування.

1.6. Багатотабличні запити

Розглянувши можливості запитів, основаних на одній таблиці, легко організувати перегляд об'єднаних даних з декількох зв'язаних таблиць. Вибір даних з декількох таблиць особливо корисно використовувати при створенні форм і звітів.

По-перше, відкрийте вікно Конструктора запиту та додайте таблиці, у яких міститься необхідна інформація. Якщо раніше за допомогою команди Зв'язки було встановлено зв'язок між таблицями, то MS Access визначить це автоматично. Цей зв'язок буде відображено у вигляді лінії, проведеної між полями таблиць. Якщо зв'язок між таблицями відсутній, ви повинні його установити.

Далі необхідно визначити параметри зв'язку. Вкажіть на сполучну лінію та виберіть команду Вид/Параметри об'єднання. У результаті відкриється діалогове вікно, в якому пропонуються три опції для визначення параметрів зв'язку.

Після цього відбуксуйте в бланк запиту поля з головної та підлеглої таблиць. Як правило, більше записів, що містять відомості про об'єкти, ніж записів про їхні категорії. Тому MS Access відображає категорію стільки разів, скільки це необхідно. Отже, якщо одній категорії відповідає десять різних об'єктів, категорія буде повторена десять разів.

Поля головної таблиці при відношенні "один – до – багатьох" не можна міняти у результаті запиту, відображуваного в режимі таблиці. Крім того, ці поля можуть містити повторювані значення.

Будь-які запити-вибору можуть бути перетворені в запити-створення таблиці. У цьому випадку створюється таблиця, що містить результат запиту, отриманий у даний момент.

1.7. Перехресні запити

MS Access підтримує спеціальний тип підсумкових запитів, названий перехресним запитом. Такий запит дозволяє побачити значення, що обчислюються, у вигляді перехресної таблиці, яка нагадує електронну таблицю.

Наприклад маємо таблицю товарів, що містить три поля даних: Тип, Постачальник і Ціна. Для кожної категорії товарів потрібно визначити суми цін товарів з указівкою постачальника.

Помістіть у вікно Конструктора запиту таблицю Товари. Потім включіть рядок Групова операція, вибравши команду Вид/Групові операції. Після цього відбуксуйте поле даних Тип у бланк запиту. Для цього поля виберіть зі списку значення Угруповання.