Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 21

дата відправлення пасажира;

тип вагона (плацкартний, купейний чи сидячий);

час відправлення пасажира;

час пересування пасажира;

час прибуття пасажира;

ціна квитка.

Кожному квитку привласнюється унікальний номер, тому що на одне місце може бути продано кілька квитків для пасажирів, що пересуваються через непересічні станції. Як тільки купується квиток, місце, зазначене у квитку, вноситься до списку зайнятих місць протягом усіх станцій від станції пересування пасажира до станції призначення. Відповідно, із прибуттям составу на місце призначення знищуються всі зайняті місця, пов'язані з цим составом.

Кожне зайняте місце, характеризується наступними параметрами:

номер квитка;

назва станції;

номер потягу;

номер вагона;

номер місця;

дата відправлення составу зі станції пересування.

Кожному составу відповідає унікальний номер, а також наступні параметри:

станція відправлення;

станція призначення;

час відправлення;

час пересування;

час прибуття;

дні тижня, по яких відправляються потяги.

Для забезпечення цілісності системи маємо таблицю "Станції", у якій перераховані назви всіх станцій проходження потягів. Назви станцій є унікальними.

Передбачено наступні обмеження на інформацію в системі:

у плацкартному вагоні 60 місць. У купейному та сидячому – відповідно 40 і 100;

час прибуття та відправлення пасажира, а також тип вагона в квитку, повинні строго відповідати реальному часу та типу вагона составу, на який проданий. Ціна квитка вираховується як сума цін квитків між усіма станціями пересування;

через одну станцію може проходити кілька потягів, і кожен потяг відповідно проходить за час пересування кілька станцій;

на одне і теж місце може бути куплено кілька квитків, якщо станції пересування пасажирів, що купили ці квитки, не перетинаються;

за один день може відправитися тільки один потяг з однаковим номером;

квитки продаються від поточної дати і до 30 днів уперед.

  3.  Інформаційна система "Бібліотека"

Розробити систему, що допомагає обслуговувати бібліотеку. Система повинна передбачати режими ведення системного каталогу, що відображає перелік галузей знань, з яких є книги в бібліотеці. Усередині бібліотеки галузі знань у систематичному каталозі можуть мати унікальний внутрішній номер і повне найменування. Кожна книга може містити відомості з кількох галузей знань й бути присутня у кількох примірниках.

У бібліотеці ведеться картотека читачів.

На кожного читача в картотеку заносяться наступні відомості:

прізвище, ім'я, по батькові;

домашня адреса;

телефон (будемо вважати, що є два телефони – робочий і домашній);

дата народження.

Кожному читачу привласнюється унікальний номер читацького квитка.

Кожен читач може одночасно тримати "на руках" не більше п’яти книг. Читач не повинен одночасно тримати більше одного примірника книги однієї назви.

Кожна книга, що зберігається в бібліотеці, характеризується наступними параметрами:

унікальний шифр;

назва;

прізвище автора (можуть бути відсутні);

прізвища співавторів (можуть бути відсутні);

місце видання (місто);

видавництво;

рік видання;

кількість сторінок;

кількість примірників книги в бібліотеці.

Книга в бібліотеці може бути у кількох примірниках, кожен з яких має наступні характеристики:

унікальний інвентарний номер;

шифр книги, що збігається з унікальним шифром з опису книг;

наявність у бібліотеці.

У випадку відсутності даного примірника книги, повинні бути записані наступні відомості:

номер квитка читача, що взяв книгу;

дата видачі книги;

дата повернення.

Кожен примірник книги може знаходитися "на руках" тільки в одного читача.

Необхідно передбачити наступні обмеження на інформацію в системі:

не може бути інформації про співавторів, якщо немає інформації про автора. Книга може не мати ні автора, ні співавтора;

у бібліотеці повинні бути записані читачі не молодше 17 років;

у бібліотеці наявні книги, видані починаючи з 1960 по поточний рік;

кожен читач може отримати на руках не більше 5 книг;

кожен читач при реєстрації в бібліотеці повинен дати телефон для зв'язку, він може бути робочим або домашнім;

кожна галузь знань може містити посилання на безліч книг, але кожна книга може відноситися до різних галузей.