Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1, страница 19

У другий стовпець бланка запиту відбуксуйте поле даних Постачальник. Для цього стовпця також виберіть значення Угруповання.

Останнім у бланк запиту відбуксуйте поле Ціна. Для цього поля виберіть значення Sum.

При виконанні запиту його результат відображається в режимі таблиці, у першому стовпці якої будуть усі типи товарів, у другому – для кожного типу будуть подані номери постачальників, а в останньому – суми цін товару даного типу й даного постачальника.

Тепер необхідно підсумковий запит перетворити в перехресний запит. Для цього виберіть команду Запит/Перехресний.

Вибір даної команди приводить до заміни в бланку запиту рядка Висновок на екран на новий рядок Перехресна таблиця. Усі інші параметри залишаються без зміни. Поле Тип вихідної таблиці буде використано як заголовок рядків. Тому з поля списку Перехресна таблиця виберіть елемент Заголовок рядків. Для стовпця Постачальник виберіть зі списку Перехресна таблиця елемент Заголовок стовпців.

Суму цін товарів необхідно помістити в осередках перехресної таблиці. Тому, для цього поля зі списку Перехресна таблиця варто вибрати елемент Значення.

При виконанні запиту його результат відображається в режимі таблиці, у якій номери категорій служать як заголовки рядків. Крім цього, для кожного постачальника сума цін товарів у перехресній таблиці розміщена в окремому стовпці.

При створенні перехресної таблиці ви можете вибрати тільки одне поле як вміст таблиці й тільки одне поле як заголовок стовпців. Як заголовки рядків можна вказати і кілька полів вихідної таблиці.

1.8. Запити на видалення

Усі вище описані запити відносяться до запитів-вибору, що дозволяють тільки вибирати й переглядати дані з таблиць. Наступні запити є запити-дії, що дозволяють модифікувати збережену інформацію.

За допомогою запиту на видалення здійснюється видалення визначених даних із таблиць. Перш ніж сконструювати запит на видалення, варто подумати, які записи необхідно видалити. Самим надійним методом є попереднє створення запиту-вибору.

У режимі Конструктора запиту виберіть таблицю, у якій пізніше буде проводитися видалення. Потім визначте критерії та проглянте результат виконання запиту, який відображується у режимі таблиці. Швидке переключення між режимами Конструктора таі Виконанням звичайно здійснюється за допомогою однойменних піктограм, розташованих на панелі інструментів.

Лише в тому випадку, якщо в результаті запиту присутні тільки записи, які підлягають видаленню, варто перетворити запит-вибір в запит на видалення.

Для цього в рядку Меню виберіть команду Запит/Видалення. Після цього MS Access вимикає в бланку запиту рядок Сортування і Висновок на екран. Для запитів на видалення ці рядки не потрібні. Крім того, для всіх стовпчиків бланка запиту в новому рядку Видалення відображається текст Умова. Однак критерії при цьому не змінюються.

Якщо виконати запит вибором піктограми Виконати, MS Access не відобразить на екрані результат виконання запиту. Замість нього з'явиться повідомлення про те, скільки записів буде вилучено у вихідній таблиці. Ви можете перервати процес видалення натисканням кнопки "Скасування". Однак натискання OK призводить до безповоротного видалення записів, що задовольняють критеріям запиту.

1.9. Запит-відновлення

Запит-відновлення дозволяє робити відновлення деякої збереженої інформації, своєчасність якої минула на сучасний момент.[3, 10].

Спочатку створіть новий запит вибору та введіть критерії для вибору змінюваних записів. Тільки в тому випадку, якщо результат запиту відповідає заданим вимогам, варто перетворити його в запит заміни. Для цього виберіть команду Запит/Відновлення. При цьому будуть вимкнені рядки Висновок на екран і Сортування у бланку запиту. Обидва ці рядки не потрібні для запиту заміни. Замість них вмикається новий рядок Відновлення. У цей рядок варто ввести нові вирази для замінних записів. Зверніть увагу, що тип даних виразу повинен збігатися з типом даних поля вихідної таблиці.

Порядок виконання роботи

1.  Підготувати звіт по роботі.

2.  Одержати допуск до виконання лабораторної роботи.

3.  Спроектувати задані запити за визначеним викладачем варіантом і пред'явити їх викладачеві.