Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

О.А. Баронова, Ю.Л. Гальчевський

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни

"БАЗИ ДАНИХ ТА БАЗИ ЗНАНЬ"

Частина 2

Миколаїв 2005


УДК 681.3

Баронова О.А., Гальчевський Ю.Л. Лабораторні роботи по дисципліні «Бази даних та бази знань»: методичні вказівки. Ч. 2 – Миколаїв: НУК, 2005. – 59 с.

Кафедра електрообладнання суден

Вказівки написані відповідно до програми курсу „Бази даних та бази знань” та представляють собою детальні рекомендації по виконанню лабораторних робіт. З метою полегшення підготовки і проведення лабораторних робіт даються деякі теоретичні відомості, на яких заснована дана робота. Це не виключає лекційної підготовки і використання рекомендованої літератури.

Призначено для студентів спеціальностей 7.160101, 8.092201.

© Видавництво НУК, 2005

Вступ

Мета виконання лабораторних робіт з дисципліни "Бази даних та бази знань" – навчити студентів проектувати та створювати бази даних для автоматизованих систем. Як інструмент побудови баз даних використаний Microsoft Access. СУБД Access відрізняє простота використання в сполученні із широкими можливостями по розробці закінчених додатків.

У частині 2 методичних вказівок розглянуті лабораторні роботи присвячені створенню окремих об'єктів баз даних у середовищі MS Access.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторні роботи з курсу "Бази даних та бази знань" є частиною однойменного курсу і призначені для практичного освоєння досліджуваного матеріалу.

Перед виконанням лабораторних робіт студенти проходять загальний інструктаж.

До виконання лабораторної роботи студент допускається після теоретичної підготовки та вивчення виконуваного завдання. Студенти повинні дбайливо відноситися до устаткування.На початку занять викладач перевіряє готовність студентів до виконання майбутньої роботи. Для виконання робіт група розбивається на бригади не більше двох чоловік. Студент приступає до виконання роботи з ДОЗВОЛУ викладача.

По кожній роботі оформляється звіт, що повинен містити такі пункти:

1)  найменування роботи;

2)  ціль виконання роботи;

3)  короткі теоретичні відомості;

4)  опис виконаного завдання;

5)  результати виконаної роботи;

6)  відповіді на контрольні запитання;

7)  висновки.

При здачі звіту викладач опитує студента в обсязі матеріалу виконаної роботи, після чого робота вважається зарахованою.

Студенти, які не здали залік на попередній роботі або з’явились до заняття не підготовленими, до заняття не допускаються.

Студенти, які виконали всі передбачені графіком лабораторні роботи і звіти, що вчасно здали, одержують допуск до заліку з дисципліни "Бази даних та бази знань".

Лабораторна робота № 4.
Створення об'єктів типу "форма" у середовищі MS Access

Мета: вивчення процесу створення об'єктів типу форма у режимі проектування форм із використанням Майстра. Редагування керуючих елементів у формі, додавання, видалення, зміна створених раніше елементів управління форми. Завдання нестандартних властивостей елементам управління у формі, додавання полів, що обчислюються, у формах.

Теоретичні відомості

1. Форми

Форми є основним засобом створення інтерфейсу користувача, що забезпечує найбільш зручний спосіб представлення, перегляду, редагування даних і керування ходом виконання додатку.

Переваги форми для введення і редагування даних заключені в простоті і наочності, тому що записи таблиці або запиту представлені у формі в зручному виді. У режимі Форми можна повною мірою скористатися можливостями, наданими графічним середовищем Windows. Крім того, можна створювати необхідні для рішення задачі елементи форми. У формах користувач самостійно визначає скільки місця повинно бути визначено для представлення конкретної інформації. З їхньою допомогою значно спрощується внесення змін, додавання і видалення даних з бази [1, 2, 3].

1.1. Майстер для створення форм

MS Access містить великий набір інструментів для автоматичного створення стандартних елементів інтерфейсу [1, 2, 3, 4]. Для створення нової форми спочатку варто відкрити вікно бази даних. Потім необхідно вибрати піктограму Форма і натиснути кнопку Створити.

MS Access відкриває діалогове вікно Створення форми. У полі варто вказати таблицю або запит, дані з яких необхідно представити у формі. Після чого варто натиснути кнопку Майстер.

MS Access відкриває вікно із списком доступних майстрів по розробці форм. Виберіть елемент В один стовпець і натисніть кнопку ОК.

У результаті цих дій буде запущений майстер по створенню форм, дані в якій розміщені в один стовпець. У першому діалоговому вікні майстра необхідно визначити поля даних, що будуть поміщені у форми. Поля можна вибирати по одному і поміщати в список Порядок полів у формі натисканням кнопки >. При натисканні кнопки ” майстер поміщає в цей список усі наявні поля. Список визначає не тільки які поля даних будуть присутні у формі, але і їх черговість.

Похожие материалы

Информация о работе