Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 11

Порядок виконання роботи

1. Підготувати звіт по роботі.

2. Одержати допуск до лабораторної роботи.

3. Спроектувати задані звіти по визначеному викладачем варіантові і пред'явити їх викладачеві.

Контрольні питання і питання для самостійної проробки

1.  Які типи Майстрів для створення звітів є в MS Access?

2.  Що представляє із себе бланк звіту і як його розділи розташовуються на сторінці при друку?

3.  Як виробляється групування даних у звіті?

4.  Як включити в звіт заголовок і примітку групи, для чого вони використовуються?

5.  Як ввести у звіт пропущене поле даного і як задати його властивості?

6.  Як ввести у звіт поле, що обчислюється?

7.  Яким чином проектується поле – підсумкові величини по групах даних?

8.  Де розташовуються підсумкові дані по групах і по всьому звіту?

9.  Як додається в звіт описова текстова інформація ?

10.Що означає властивість розділу Не розривати?

11.Що означає властивість розділу Висновок на екран?

12.Яким чином установити розмір, формат і шрифт поля ?

13.Як вирівняти групу даних по горизонталі?

14.Як вирівняти групу даних по вертикалі?

15.Яким чином вводяться у звіт поточна дата роздруківки й номери сторінок?

Зміст звіту

1.  Титульний лист.

2.  Назва й ціль виконання роботи.

3.  Письмові відповіді на задані питання.

4.  Види сконструйованих звітів.

Лабораторна робота № 7.
Робота з макросами в середовищі MS Access

Мета: вивчення принципів використання макрокоманд у MS Access.

Теоретичні відомості

1. Макроси

Макроси чудово підходять для автоматизації повторюваних дій. За допомогою макросів Ви можете вирішити більшість своїх проблем. Якщо макросів стане недостатньо, потрібно звернутися до інтегрованої в MS Access мові програми Visual Basic. Дана мова є найбільш доступною мовою програмування у світі, з іншого боку, Visual Basic забезпечує дуже високу продуктивність. Навіть якщо ви працюєте з MS Access досить тривалий час, малоймовірно, що виникнуть задачі, які ви не зможете вирішити за допомогою Visual Basic [2, 3, 4, 5].

Макроси зустрічаються набагато рідше, ніж програми. Як правило, вони дуже тісно зв'язані з об'єктами середовища MS Access. Практично кожен керуючий елемент має у своєму розпорядженні безліч так званих "реакцій на події". Події визначають, що повинно відбутися при виконанні натискання кнопки, переходу в поле й виході з нього.

Якщо у вікні властивостей активізувати одне з подій, MS Access виведе на екран список усіх збережених у базі даних макросів. Користувачеві залишається тільки вибрати один з елементів списку, щоб зв'язати властивість елемента управління з макросом.

1.1. Будівник макросів.

Насамперед варто відкрити в режимі Конструктор форму, у якій знаходиться відповідний об'єкт (наприклад, кнопка). Помістіть покажчик миші на об'єкт (у даному випадку на кнопку) і натисніть праву кнопку миші. Об'єкт буде обраний, і відкриється контекстне меню, із якого варто вибрати елемент Властивості. У вікні властивостей у верхньому полі виберіть елемент Властивості подій, після чого на екрані будуть відображені тільки властивості подій. Виберіть ту подію, у результаті якої буде викликатися макрокоманда. У тім же рядку викличете мишею по кнопці виклику будівника, що розташована поруч із рядком введення значення властивості [2, 3].

З'являється діалогове вікно Будівник, у якому для запуску будівника макросів необхідно вибрати Макроси і натиснутиОК.MS Access створює новий макрос і пропонує користувачеві ввести його ім'я. Після цього вказане ім'я макросу буде автоматично внесено в рядок введення властивості події. Одночасно макрос відкривається в режимі Конструктор, після чого можна безпосередньо приступати до його створення. Кожен макрос може містити одну або кілька команд. Макрокоманди можуть запускатися з використанням умов або строго послідовно. Після завершення роботи над макросом його варто зберегти й закрити вікно макросу. Тепер можна знову натиснути кнопку виклику будівника. Однак MS Access не створює нового макросу, а відкриває заданий, безпосередньо готовий до редагування в режимі Конструктор.