Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 19

Ваша фірма займається торгівлею промисловими товарами. У вашому розпорядженні – один склад і п’ять магазинів. Крім того організовано ще трохи виносних торгових місць на одного чоловіка у ряді чужих магазинів. Кожен магазин або торгове місце може замовляти товари на складі, однак він несе відповідальність за неефективність замовлень – тобто повернення непроданого товару чи неефективне використання торгового місця карається. Вам необхідно вирішувати завдання обліку продажів по всіх магазинах і торгових місцях, здійснювати аналіз ефективності продажів товарів й ефективності роботи магазинів і окремих співробітників.

  11.  Інформаційна система "Програмні системи"

Ваша фірма займається розробкою програмних систем. Ви має один офіс, але більшість Ваших розроблювачів працюють дома, здаючи у визначений термін свою роботу відповідальному розроблювачу – співробітнику фірми. Вам необхідно планувати як розробку так і впровадження й обслуговування розроблених раніше систем.

  12.  Інформаційна система "Готель"

Ваша фірма володіє готелем, Вам необхідно розробити систему, що забезпечує виконання завдання обліку та планування заселення приміщень. Ваші клієнти можуть замовляти місця в готелі заздалегідь, але не більше ніж за 30 днів. Ви плануєте співробітництво з туристичною фірмою по розміщенню груп туристів з напівпансіоном.

  13.  Інформаційна система "Рекламна компанія"

Ваша фірма займається наданням рекламних послуг. Ви маєте кілька договорів із транспортними агентствами, з метро та муніципальними органами з установки реклами на транспорті та вулицях міста. У вашої фірми укладено ряд договорів на ефірний час на радіо та телебаченні. У фірмі працюють кілька агентств, розташованих у різних містах. У кожному місті, крім стаціонарного приймального пункту, працюють ряд рекламних агентів, які мають права від імені агентства укладати договори на надання рекламних послуг. У фірмі працюють дизайнери, що безпосередньо формують зовнішній вигляд реклами.

  14.  Інформаційна система "Нерухомість"

Ваша фірма займається операціями з нерухомістю. Ви продаєте та купуєте квартири, здаєте квартири та приміщення під офіси, Ви займаєтеся обмінами житлоплощі для замовників.

  15.  Інформаційна система "Друкарня"

Ваша фірма займається видавництвом. У її володінні друкарня та ряд періодичних видань. У періодичних виданнях є можливість розміщення реклами. У видавництвах видаються, крім книг і журналів, малотиражні видання типу буклетів.

ЛІТЕРАТУРА

1.  Базы данных: Учебник для высших учебных заведений/ Под ред. проф. А.Д.Хомоненко. – СПб.: КОРОНАпринт, 2000. – 416 с.

2.  Бемер З, Фратер Г. MS Access для пользователя, К.: BHV, 1994, М.,: Біном, 1994. – 256 с.

3.  Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 2./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1995. – 864 с.

4.  Винтер Р. Microsoft Access 97. Справочник, СПб.: Питер, 1999. – 384 с.

5.  Савельєв В.А. Персональный компьютер для всех (кн.3), Создание и использование баз данных. – М.: Мир,1991. – 467 с.

6.  Хоффбауэр М., Шпильманн К.. ACCESS 7.0. Сотни полезных рецептов. - К.: BHV, 1996. – 587 с.

7.  Штайнер Г. Access 2000 (Справочник). – М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. – 480 с.

ЗМІСТ

Стор.

Вступ. 3

Організація та порядок виконання лабораторних робіт. 4

Лабораторна робота № 4. Створення об'єктів типу "форма" у
середовищі MS Access. 6

Лабораторна робота № 5. Створення підсумкового запиту. 20

Лабораторна робота № 6. Розробка звітів у середовищі MS Access. 25

Лабораторна робота № 7. Робота з макросами в середовищі MS Access. 33

Лабораторна робота № 8. Кнопкові форми. 39

Лабораторна робота № 9. Робота з модулями в середовищі MS Access. 43

Індивідуальні завдання для лабораторних робіт з дисципліни
"Бази даних та бази знань". 48

Література. 58

Зміст. 59