Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 15

Дія перемінної або константи визначається тим, чи відома ця перемінна або константа тільки одній процедурі, усім процедурам у модулі або всім процедурам БД. Можна створити перемінні або константи, що будуть доступні будь-якій процедурі БД (загальнодоступні перемінні), а також перемінні, котрі можуть застосовуватися тільки в процедурах визначеного модуля (доступні для модуля перемінні) або тільки в єдиній процедурі (локальні перемінні). Існує можливість передачі перемінної з однієї процедури в іншу, використовуючи список аргументів, але перемінні можуть бути відомі в цих двох процедурах під різними іменами.

Для визначення загальнодоступної (глобальної) перемінної (константи) використовується інструкція Global у розділі описів загального модуля. Ім'я загальнодоступної перемінної або константи може бути використане в розділі описів тільки одного загального модуля, щоб уникнути помилок компіляції [1, 7].

Для того щоб перемінну або константу можна було використовувати у всіх процедурах деякого модуля, перемінна або константа з'являється в розділі описів модуля форми або звіту. Якщо перемінна або константа з'являється усередині процедури, то вона доступна тільки одній процедурі.

1.2. Основні інструкції Visual Basic

У табл. 2.1 описані інструкції, за допомогою яких визначаються перемінні в модулях і процедурах.

Таблиця 2.1. Основні інструкції Visual Basic

Інструкція

Призначення

Const

Визначення констант

Dim

Визначення перемінних або масивів перемінних

Global

Оголошення перемінних, використовуваних у всіх процедурах БД

ReDim

Оголошення динамічного масиву

Static

Оголошення перемінної, використовуваної у визначеній процедурі

Type

Створення власного типу даних

Set

Присвоєння значення об'єктної перемінної

1.3. Методи об'єктів.

Якщо необхідно стосовно об'єкта БД виконати деяку дію (відкрити запит як набір записів або перейти до наступного рядка в наборі записів), можливо застосувати метод до об'єкта або до об'єктної перемінної, котра вказує на цей об'єкт. У деяких випадках використовується метод для створення нового об'єкта. Багато методів мають аргументи, за допомогою яких можливо уточнити, як повинен діяти цей метод на об'єкт.

MS Access підтримує безліч різних методів. Найбільш корисна група методів – це та, котра дозволяє створити набір записів, а потім прочитати, обновити, уставити нову або видалити рядок з набору даних. Щоб створити набір записів, спочатку необхідно оголосити об'єктну перемінну типу Recordset. Потім потрібно відкрити набір записів, застосувавши метод OpenRecordset до поточної БД (указавши ім'я таблиці, ім'я запиту або інструкцію SQL), до об'єкта QueryDef, TableDef або до іншого об'єктового Recordset.

Нижче приведені найбільш корисні методи (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Методи об’єктів

Метод

Опис

MoveFirst, MoveLast, MoveNext, MovePrevious

Переміщення між записами

Find

Перехід до визначеного запису

Delete

Видалення рядка з набору записів

Edit

Захоплення запису для редагування

Update

Збереження змін

AddNew

Вставка нового рядка

Більш докладна інформація про методи різних об'єктів приведена в розділі “Методи” довідкової системи MS Access.

Порядок виконання роботи

1.  Підготувати звіт по роботі.

2.  Одержати допуск до лабораторної роботи.

3.  Написати модулі, що відповідають заданому викладачем варіантові і пред'явити їх викладачеві.

Контрольні питання і питання для самостійного вивчення

1.  У чому відмінність загальних модулів від вбудованих?

2.  Де зберігаються написані програми?

3.  Як створити процедуру усередині модуля?