Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 2

Продовжите процес створення форми, натиснувши кнопку Далі. Якщо більше ніяких установок робити не потрібно, натисніть кнопку Готове. У цьому випадку для всіх інших установок майстер використовує значення за замовчуванням.

MS Access пропонує користувачеві ще чотири майстри по створенню форм. Майстер табличної форми створює форми, дані в які представлені у виді таблиці.

Майстер діаграм створює форми з двох- або багатомірними стовпчастими, круговими, лінійними або штриховими діаграмами. Його використання особливо корисно для графічного представлення числових даних.

Майстер складених форм можна використовувати для створення форм, у яких необхідно відображати інформацію з двох зв'язаних таблиць.

Майстер простих форм пропонує самий швидкий спосіб підготовки форм і може бути запущений за допомогою кнопки Проста форма, розташованої на панелі управління. Він створює стандартну форму за один крок. При запуску майстра простих форм за допомогою піктограми форма буде заснована на таблиці або запиті, обраних у даний момент у вікні бази даних.

1.2. Режим конструктора

Для редагування форми використовується режим Конструктора. Якщо форма уже відкрита, варто вибрати піктограму Конструктор. Форму також можна відкрити відразу в режимі Конструктора, для цього у вікні бази даних укажіть на її ім'я і натисніть кнопку Конструктор.

При виводі форми в режимі Конструктора автоматично виводиться панель елементів управління (у виді переміщуваної панелі). Панель елементів дозволяє додавати елементи управління у форми.

Для обраних елементів можна змінити шрифт, розмір і інші властивості. Для цього використовуйте списки і кнопки, розташовані на панелі управління. Розташування елемента форми можна змінити, використовуючи техніку буксування.[4,5].

Для зміни кольору необхідно відкрити палітру доступних кольорів за допомогою піктограми Палитра. Виберіть один або кілька елементів управління й установіть необхідний колір.

У формі MS Access присутні три області: область заголовка (розміщується заголовок і примітки форми), область колонтитулів (відображаються верхній і нижній колонтитули) і область даних (безпосередньо відображаються дані таблиці). Вміст областей заголовка і колонтитулів не змінюється при переміщенні по записах, на відміну від області даних. Розходження між областями заголовка, колонтитулів і даних стає очевидним при роздруківці форми.

Для кожної області форми можна установити свій колір. Для цього варто спочатку вказати на відповідну область, а потім вибрати необхідний колір на палітрі кольорів.

Для наочності відображення у формі даних таблиць і запитів зміст полів можна забезпечити підписами. Підпис у цьому випадку буде поясненням до даних, які відображуються у полі. При переміщенні одного з цих елементів переміщається й інший. Для того щоб за допомогою буксування по окремості перемістити підпис або поле, треба "схопитися" за великий квадрат, що знаходиться в лівому верхньому куті відповідного елемента.

Для зміни розміру елемента вікна форми варто перемістити в потрібну позицію один з маркерів виділення.

Колір, розмір і місце розташування є тільки частиною сімейства властивостей елементів форми. Повний список усіх властивостей елементів можна одержати, відкривши вікно властивостей шляхом вибору однойменної піктограми. Якщо виділено кілька елементів вікна, можна відразу змінити їхні загальні властивості.

1.3. Створення елементів форми

Створення елементів форми здійснюється в режимі Конструктора. На панелі елементів знаходяться кнопки, що відповідають доступним елементам управління, що можуть бути присутніми у формі. Це наступні кнопки: Вимикач, Група, Діаграма, Кінець сторінки, Кнопка, Лінія, Незв'язана рамка об'єкта, Перемикач, Підпис, Підпорядкована форма/звіт, Поле, Поле зі списком, Прямокутник, Зв'язана рамка об'єкта, Список, Прапорець.