Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 6

·  Відстеження помилок.

·  Закінчення проміжку часу.

Порядок виконання роботи

1.  Одержати у викладача індивідуальне завдання.

2.  Підготувати звіт, у який включити проекти запроектованих форм і листовні відповіді на контрольні питання.

3.  Виконати роботу і пред'явити викладачеві результати роботи.

Контрольні питання і питання для самостійної проробки

1.  Дайте визначення об'єкту типу форма, які типи форм пропонує Вам створити майстер і чим вони відрізняються одна від іншої?

2.  Що таке елемент управління у формі, які в MS Access використовуються елементи управління у формі?

3.  Що таке список і поле зі списком у формі, чим вони відрізняються, які властивості цих елементів управління?

4.  Що таке елемент типу перемикач, як він працює, як і навіщо поєднують ці елементи в групи?

5.  Чим відрізняється елемент типу рамка об'єкта від елемента типу вбудована рамка об'єкта?

6.  Що таке підпис елемента управління і як її можна змінити, перемістити?

7.  Які розділи об'єкта типу форма використовуються при розробці екранних форм і що вони означають?

8.  Де задаються властивості об'єкта типу форма?

9.  Чим відрізняється властивість об'єкта, вбудованого у форму від властивості самої форми?

10.  З яких областей складається форма і яке їх призначення? Як можна змінити колір форми цілком або вроздріб?

11.  Які властивості відповідають об'єктові типу підпис і як ці властивості впливають на зовнішній вигляд цього об'єкта?

12.  Чим є елемент вбудована форма стосовно основної форми? Які властивості елемента типу вбудована форма використовуються для синхронізації роботи основної й вбудованої форми?

13.  Що таке властивість форми Діалогове вікно, які значення може приймати ця властивість і як його можна використовувати?

14.  Що таке властивість форми Тип границі, які значення воно може приймати і які ефекти при цьому ми бачимо на екрані? Як може бути використана ця властивість при розробці додатків?

15.  Що таке ім'я форми і який напис з'являється в заголовку вікна форми? Як можна змінити цей напис? Які стандартні системні елементи керування з'являються у вікні форми, із якими властивостями форми ці елементи зв'язані і як їх можна змінити?

16.  Який порядок обробки подій, зв'язаних із формою?

17.  Як можна замінити дії стандартних системних кнопок: закриття, розгортання, згортання?

18.  Що таке область номера запису і яким чином можна змінити її зовнішній вигляд, чи можна забрати цю область і які елементи керування її можна замінити?

19.  Що таке властивість PopUp (спливаюче вікно) і як воно може бути використане?

Зміст звіту

1.  Титульний лист.

2.  Назва й ціль виконання роботи.

3.  Письмові відповіді на задані питання.

4.  Види сконструйованих форм.

Лабораторна робота № 5.
Створення підсумкового запиту

Мета:придбання навиків створення підсумкового запиту.

Теоретичні відомості

Запити, що виконують обчислення по всіх записах для якого-небудь числового поля, називаються підсумковими запитами. В підсумковому запиті може розраховуватись сума значень або величина середнього значення по всіх осередках поля, може вибиратися максимальне або мінімальне значення даних в полі, може також виконуватись інша підсумкова функція. Підсумкові запити, як і запити на вибірку, готуються за допомогою бланка запиту за зразком [6, 7].

Припустимо, що мале підприємство збирає комп'ютери трьох класів: Елітний, Діловий і Економічний. Не дивлячись на те, що архітектура біля всіх комп'ютерів близька, їх компоненти помітно відрізняються за ціною і технічними параметрами. Відповідно, є значні відмінності в ціні цих трьох моделей, що важливо для захоплення різних секторів ринку. Задача – підготувати підсумковий звіт, за допомогою якого можна визначати ціну кожної з моделі комп'ютерів і динамічно її відстежувати при зміні вхідних компонентів або їх постачальників. Для цього потрібно: