Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 10

Верхній і нижній колонтитули сторінки виводяться відповідно вгорі і внизу на кожній видрукуваній сторінці. Обидві ці області можна включати і виключати за допомогою команди Формат/Колонтитули.

Найбільш важливою є область даних звіту. MS Access роздруковує її один раз для кожного запису вихідної таблиці або запиту.

Кожна з п'яти областей звіту має власні властивості. Виберіть піктограму Властивості, щоб MS Access відкрив вікно властивостей. Потім виберіть одну зі смужок з найменування області звіту. У результаті в рядку заголовка вікна властивостей відображається текст: "Розділ" і ім'я відповідної області.

За допомогою властивості Кінець сторінки ви визначаєте, чи потрібно здійснюватися перехід до нової сторінки перед початком області. Цікавою є також властивість Не розривати. Якщо установити для даної властивості значення Так, MS Access спробує надрукувати керуючі елементи області на одній сторінці.

Однак, якщо на поточній сторінці не досить місця для всіх керуючих елементів області, тоді MS Access друкує всі керуючі елементи на наступній сторінці. Властивість Вивід на екран визначає, чи потрібно відображатись на екрані даній область звіту. У звітах деякі з керуючих елементів містять властивості Розширення і Стиск. Аналогічні властивості у формах відсутні.

1.4. Використання значень, що обчислюються

MS Access надає десятки вбудованих функцій, які можна використовувати для обробки даних або для додавання інформації в звіт. Одним з видів інформації, що найбільш часто включається у звіт, є інформація про дату підготовки звіту або номерів поточних сторінок. Для дат MS Access надає дві вбудовані функції Date() і Now() поточні системні дати. Щоб додати поточну дату в звіт, необхідно створити незв'язане поле й установити його властивість Дані у значення =Date() (або Now()).

Щоб додати номер сторінки, використовуйте властивість звіту Сторінка (Page), за допомогою створення незв'язаного поля й установки його властивості Дані рівною Сторінка (Page) [1, 3, 6].

1.5. Головні та підпорядковані звіти

Крім впровадження в інші форми підпорядкованих форм, існує можливість вставляти підпорядковані звіти (або підпорядковані форми) в інші звіти.

На першому кроці створіть стандартний звіт для підпорядкованої таблиці. Збережіть звіт під ім'ям Підлеглий. На другому кроці створіть звіт для головної таблиці. Збережіть даний звіт під ім'ям Головний.

На третьому кроці об'єднайте обидва звіти і перейдіть у вікно бази даних. Потім у режимі Конструктора буксуйте підпорядкований звіт з вікна бази даних в область даних головного звіту. У результаті MS Access автоматично розміщає керуючий елемент для підпорядкованого звіту.

MS Access автоматично встановлює зв'язок між таблицями на підставі відносин, визначених в моделі даних. У цьому можна переконатися за допомогою конструктора звіту. Відкрийте вікно властивостей і виберіть керуючий елемент для підпорядкованого звіту.

Відзначте, що MS Access запровадив для властивостей керуючого елемента Підлеглі поля і Основні поля найменування сполучного поля. За допомогою цих двох властивостей установлюється зв'язок між головним і підлеглим звітами. При об'єднанні головного і підлеглого звітів для двох таблиць, що не були зв'язані попередньо, ви повинні самостійно визначити значення цих властивостей.

При перегляді звіту стають видні деякі недоліки розміщення керуючих елементів у звіті, які можна легко усунути. Так, наприклад, підпорядкований звіт має власну нумерацію сторінок і заголовок. Оскільки в даному випадку підлеглий звіт вбудований у головний звіт, обидва елементи виявляються зайвими.

Відкрийте підпорядкований звіт у режимі Конструктора. Видаліть заголовок, нумерацію сторінок і всі інші керуючі елементи, що більше не знадобляться. Потім перемістіть заголовки полів таблиці з області верхнього колонтитулу сторінки в область заголовка звіту. Потім виберіть Формат/Колонтитули, щоб виключити відповідні області. Збережіть зміни. У режимі „Конструктора головного звіту” кілька разів натисніть мишею керуючий елемент для підлеглого звіту, поки курсор не стане видимим. Потім натисніть клавішу Enter, у результаті чого MS Access буде враховувати зміни, виконані в підлеглому й у головному звітах.