Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 7

1. Запустити програму Microsoft Access 2000 (Пуск > Програми > Microsoft Access).

2. У вікні Microsoft Access ввімкнути перемикач Відкрити базу даних, вибрати раніше створену базу Комплектуючі і запустити її.

3. У вікні Комплектуючі: база даних відкрити панель Таблиці. Вибрати таблицю Комплектуючі.

4. На панелі Конструктор відкрити таблицю в режимі проектування – нам це необхідно для створення додаткового поля Клас, в якому зберігатимуться дані про те, для якого класу виробів призначені компоненти.

5. У початок структури таблиці треба вставити нове поле. Для цього потрібно виділити перше поле (Компонент) і натискуйте клавішу Insert.

6. Ввести ім'я нового поля – Клас і визначите його тип – Текстовий.

7. Закрити вікно Конструктор. При закритті потрібно підтвердити необхідність змінити структуру таблиці.

8. Відкрити таблицю Комплектуючі і наповнити її змістом, ввівши для кожного класу дані по наступних виробах:

-  Материнська плата;

-  Процесор;

-  Оперативна пам'ять;

-  Жорсткий диск;

-  Корпус;

-  Дисковод CD-ROM;

-  Дисковод гнучких дисків;

-  Відеоадаптер;

-  Звукова карта;

-  Клавіатура;

-  Миша.

Ціни на ці вироби для кожного класу проставте довільно. Інші поля таблиці можна не заповнювати, у формуванні підсумкового запиту вони не використовуються.

9. Закрити таблицю Комплектуючі.

10. Відкрити панель Запити на однойменною кнопкою у вікні Комплектуючі.

11. Виконати подвійне клацання на значку Створення запиту в режимі конструктора. В діалоговому вікні Додавання таблиці вибрати таблицю Комплектуючі, на основі якої розроблятиметься підсумковий запит. Закрити вікно Додавання таблиці.

12. У бланк запиту за зразком ввести наступні поля таблиці Комплектуючі: Клас, Компонент, Ціна.

13. Для поля Клас ввімкнути сортування за збільшенням. Ввімкнути також сортування по полю Ціна, але цього разу – по убуванню.

14. На панелі інструментів Microsoft Access клацнути на кнопці Групові операції або скористайтеся рядком меню (Вигляд > Групові операції). Ця команда необхідна для створення в нижній частині бланка рядка Групові операції. Саме на її базі і створюються підсумкові обчислення. Всі поля, відібрані для запиту, набувають в цьому рядку значення Угрупування.

15. Для поля, по якому проводиться угрупування записів (в нашому випадку – Клас), залишити в рядку Групові операції значення Угрупування. Для решти полів клацнути в цьому рядку – з'явиться кнопка списку, з якого можна вибрати підсумкову функцію для розрахунку значень в даному полі, що розкривається.

16. Для поля Ціна вибрати підсумкову функцію Sum для визначення вартості виробу як суми вартостей комплектуючих.

17. Для поля Компонент вибрати підсумкову функцію Count, що визначає загальну кількість записів, що увійшли до групи, в нашому випадку – це кількість вузлів, з яких зібраний комп'ютер.

18. Закрити бланк запиту за зразком і назвати його: Розрахунок вартості виробу. Запустити запит і переконатися, що він вірно працює.

19. Закрити всі об'єкти бази даних. Завершити роботу з програмою Microsoft Access.

Таким чином можна створювати так звані підсумкові запити. Це запити, що проводять обчислення по всіх значеннях одного поля.

Індивідуальне завдання

Створити підсумковий запит, заснований на таблицях, створених на попередніх лабораторних роботах. За завданням викладача В рядку Умови відбору введіть умову.

Порядок виконання роботи

1.  Вивчити короткі відомості з теорії.

2.  Ознайомитися з індивідуальним завданням.

3.  Запустити Microsoft Access і створити запит згідно індивідуальному завданню. Ім'я запиту повинне містити прізвище.

4.  Оформити звіт по лабораторній роботі.

Контрольні питання і питання для самостійної проробки

1.  Що таке підсумковий запит?

2.  Як можна додати або видалити таблицю при конструюванні запиту?

3.  Що таке агрегірованні операції і як вони застосовуються в запитах?