Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 5

Відображена у формі інформація не обмежується таблицею або запитом. Наприклад, Ви можете скористатися вже знайомою Вам функцією Date(), що визначає системну дату. Крім того, за допомогою незв'язаних елементів управління можливе виконання програм, написаних вбудованою мовою програмування Visual Basic.

1.11. Будівник виражень

Для створення полів, інформація в яких відсутня у таблицях або запитах, використовується будівник виразів.

Створіть форму для вихідної таблиці, помістивши в неї всі необхідні поля. Далі відкрийте форму в режимі Конструктора і розмістіть в ній нове поле. Викличте вікно властивостей, перейдіть у поле Дані. Праворуч, поруч з рядком введення, знаходиться кнопка виклику будівника виразів. Натискання цієї кнопки приводить до відкриття вікна будівника виразів. Діалогове вікно будівники виразів складається з двох областей.

У верхній області розташоване поле виразів, у якому відображається складений вираз. У нижній області знаходяться три списки, елементи яких можуть бути додані у вираз.

Щоб помістити у вікно введення необхідне поле, необхідно двічі натиснути мишею необхідний елемент списку, або скористатися кнопкою Додати.

Можливе використання набору пропонованих вбудованих функцій при завданні полям визначених значень.

1.12. Підлегла форма

Часто потрібно візуально представити відношення 1 : М між елементами даних. Для цього використовується режим підлеглої форми. Наприклад, при представленні видавництва, ми хочемо бачити список книг, виданих у даному видавництві. Таблиця з даними про видавництва, зв'язана з таблицею Книги. Зв'язок здійснюється за допомогою поля Код видавництва, що є в обох таблицях.

Виберіть піктограму Нова форма, після чого MS Access відкриє діалогове вікно Створення форми. Виберіть таблицю Видавництва і натисніть кнопку Майстер. Зі списку майстрів виберіть Складена форма і знову натисніть ОК.

Даний майстер автоматично доповнює створювану форму так називаною підлеглою формою. У першому діалоговому вікні майстра запитується ім'я таблиці для підлеглої форми. Виберіть зі списку таблицю Книги і натисніть кнопку Далі.

Наступне діалогове вікно призначене для вибору полів головної форми. Поля підлеглої форми вибираються в наступному діалоговому вікні. Ще одне діалогове вікно дозволяє виконати розміщення полів у формі. В останньому діалоговому вікні залишається задати заголовок форми і закінчити роботу з майстром, натиснувши кнопку Готово.

Потім майстер запропонує ввести ім'я для підлеглої форми. Відкрийте головну форму в режимі перегляду.

У верхній частині форми розташовані поля таблиці Видавництва, нижче – таблиця, утворена полями таблиці Книги. Особливість полягає в тім, що у формі відображаються тільки ті з записів таблиці Книги, що зв'язані з поточним записом таблиці Видавництва.

При редагуванні даних MS Access автоматично підтримує цілісність даних. Тому запис про видавництво можна видалити лише після того, коли будуть вилучені всі записи про відповідні йому книги.

При введенні інформації про нові книги MS Access автоматично зв'язує запис з поточним видавництвом. Тому користувачеві не потрібно самому заповнювати поле Код видавництва. Це поле можна видалити з підлеглої форми.

Складена форма може бути побудована й іншим шляхом. Для цього спочатку розробляється підлегла форма у виді стрічкової форми. А потім розробляється основна форма, а підлегла форма вбудовується шляхом простого перетаскування готової підлеглої форми і розміщення її усередині основної.

1.13. Властивості форми

Кожна форма має властивості, значення яких визначають її вид і поводження, також MS Access представляє більш 40 властивостей подій форм, що можуть запускати макроси (або процедури Visual Basic). Нижче приведений перелік цих подій:

·  Відкриття і закриття форм.

·  Зміна даних.

·  Виявлення зміни фокусу.

·  Події роботи з клавіатурою і мишею.

·  Друк.

·  Включення користувальницького меню форми.