Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 13

Причина цього полягає в тому, що за замовчуванням умова впливає тільки на ту макрокоманду, що розташована в одному рядку з умовою. Можна повторити умову у всіх наступних рядках. Однак це приведе до того, що на екрані багаторазово буде з'являтися вікно діалогу.

Рішення проблеми полягає у введенні в стовпець умов багатокрапки (...) для всіх макрокоманд, що повинні виконуватися тільки при задоволенні умови. У результаті MS Access оцінює умову тільки один раз, отже, і вікно діалогу з'являється тільки один раз. Якщо тепер натиснути кнопку Ні, то MS Access не виконує макрокоманду з першого рядка. Крім цього, він пропускає і всі наступні рядки, стовпець умов яких містить багатокрапку.

Наступні один за другим рядки макрокоманд однієї умови виконуються тільки тоді, коли умова задоволена.

Якщо необхідно перешкодити тому, щоб макрокоманди наступного макросу виконувалися навіть тоді, коли умова задоволена, як останню макрокоманду макросу варто вибрати Зупинити Макрос. Дана макрокоманда зупиняє виконання макросу.

Додаткову інформацію про можливі параметри функції MsgBox можна знайти в довідковій системі MS Access під ключовим словом MsgBox.

Порядок виконання роботи

1.  Підготувати звіт по роботі.

2.  Одержати допуск до лабораторної роботи.

3.  Створити макроси відповідно до визначеного викладачем варіантом і пред'явити їх викладачеві.

Контрольні питання і питання для самостійного вивчення

1.  У яких випадках використовуються макроси?

2.  Як прив'язати виконання макросу до однієї з подій форми?

3.  Які існують способи створення макросів?

4.  Як прив'язати виконання макросу до елемента управління Кнопка?

5.  Що таке макрокоманда? Як визначається послідовність виконання макрокоманд?

6.  Що таке аргументи макрокоманди? Де вони задаються?

7.  Де визначаються умови виконання макрокоманд?

8.  Яким чином об'єднати макроси в одну групу?

9.  Як здійснюється автоматизація обчислень за допомогою макросів?

10.  Як здійснюється заміна команд меню за допомогою макросів?

11.  Як створити повідомлення, використовуючи макроси?

Зміст звіту

1.  Титульний лист.

2.  Назва й ціль виконання роботи.

3.  Письмові відповіді на задані питання.

4.  Види розроблених макросів.

Лабораторна робота № 8.
Кнопкові форми

Мета: Отримання навиків роботи із створення кнопкових форм.

Теми для попереднього вивчення

Необхідність створення кнопкових форм. Створення кнопкової форми за допомогою диспетчера кнопкових форм. Створення нової кнопкової форми, яка відкривається із стартової кнопкової форми. Зміна існуючої кнопкової форми. Вибір кнопкової форми, що автоматично відкривається при відкритті БД. Видалення кнопкової форми

Завдання

Створити кнопкову форму для роботи із створеними об'єктами бази даних (таблиці, форми, звіти). Передбачити вихід з БД.

Теоретичні відомості

Вибрати в меню Сервіс команду Надбудови і підкоманду Диспетчер кнопкових форм.

Якщо виводиться запрошення підтвердити створення кнопкової форми, виконати клацання по кнопці  (Рис. 2.2.).

Рис. 2.2. Запит Диспетчера кнопкових форм

У діалоговому вікні Диспетчер кнопкових форм натиснути кнопку  (Рис. 2.3).

Рис. 2.3. Вікно Диспетчера кнопкових форм

У діалоговому вікні Створення (Рис. 2.4) в полі Ім'я сторінки кнопкової форми ввести ім'я кнопкової форми для вводу інформації (наприклад, Введення і редагування). Натиснути кнопку .

Рис. 2.4. Діалогове вікно Створення

Аналогічно створити кнопкові форми для проглядання документів і кнопку для виходу з БД. Вибрати рядок Введення і редагування, виконати клацання по кнопці .

У діалоговому вікні Зміна сторінки кнопкової форми (Рис. 2.5) натиснути кнопку .

Рис. 2.5. Діалогове вікно Зміна сторінки кнопкової форми