Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 14

У діалоговому вікні Зміна елементу кнопкової форми (Рис. 2.6.) ввести Текст підпису для першої кнопки (Введення інформації) вибрати команду в полі із списком Команда (Відкриття форми в режимі додавання). Якщо вибрана одна з команд роботи з формами, то в полі із списком Форма слідує вибрати ім'я форми, що відкривається (Введення інформації). Натиснути кнопку .

Рис. 2.6. Діалогове вікно Зміна елементу кнопкової форми

Повторити ці дії для створення всіх потрібних кнопок кнопкової форми. Імена всіх створених елементів (кнопок) з'являться в розділі Елементи даної кнопкової форми. Щоб змінити або видалити яку-небудь із створених кнопок, вибрати ім'я цієї кнопки в списку і натискувати кнопку  або . При необхідності змінити порядок кнопок в списку вибрати елемент і натискувати кнопку  або .

Закінчивши створення кнопкової форми, натиснути на кнопку .

Порядок виконання роботи

1.  Вивчити короткі відомості з теорії.

2.  Ознайомиться з індивідуальним завданням.

3.  Запустити Microsoft Access і створити кнопкові форми згідно індивідуальному завданню. Оформити звіт по лабораторній роботі.

Контрольні питання і питання для самостійної проробки

1.  Що таке кнопкові форми?

2.  Як створити кнопкову форму?

3.  Які відмінності головної кнопкової форми від інших форм бази даних?

4.  Які переваги має головна кнопкова форма?

Зміст звіту

1.  Титульний лист.

2.  Назва і ціль виконання роботи.

3.  Письмові відповіді на задані питання.

4.  Види розроблених підсумкових запитів.

5.  Короткий опис послідовності виконання завдання

Лабораторна робота № 9.
Робота з модулями в середовищі MS Access

Мета: вивчення принципів програмування мовою Visual Basic.

Теоретичні відомості

1. Загальні і вбудовані модулі

Усі написані програми зберігаються в модулях. MS Access завантажує загальні модулі БД при її відкритті, а вбудований модуль завантажується тільки при відкритті відповідного об'єкта. У зв'язку з цим модулі прив'язані до об'єктів витрачають пам'ять додатка тільки в тому випадку, коли використовується відповідний об'єкт.

Для створення деякої процедури усередині модуля можна ввести з клавіатури інструкцію Function або інструкцію Subна будь-якому рядку, а потім натиснути клавішу Enter, або натиснути на кнопку Нова процедурана панелі інструментів, або виконати команду Виправлення/Нова процедура. При введенні з клавіатури нової інструкції Function або Sub і натискання на клавішу Enter, MS Access виводить шаблон процедури з уставленою інструкцією End Function або End Sub (при цьому він не поміщає створювану процедуру усередину тієї, котра редагувалася). При роботі з модулем форми або звітом, можна вибрати об'єкт зі списку об'єктів на панелі інструментів, а потім відкрити список процедур із переліком можливих подій для цього об'єкта. Галочка, поставлена поруч з ім'ям події, означає, що для обробки цієї події вже створена процедура [6, 7].

1.1. Перемінні і константи

Visual Basic дозволяє використовувати в програмі пойменовані перемінні і константи, що служать для тимчасового запам'ятовування інформації, обчислення результатів або для роботи з будь-якими об'єктами БД. Константа – це об'єкт даних, що має фіксоване значення. Причому, це значення не можна змінити. Існують вбудовані константи – Null, True (Істина) і False (Неправда).

Visual Basic підтримує типи даних, що нагадують ті, котрі використовуються при визначенні полів таблиць у БД. MS Access дозволяє визначити перемінні, котрі можуть містити визначення об'єктів, використання об'єктної перемінної дозволяє набагато швидше обробляти посилання, чим при явному завданні імені. Нижче представлені об'єктні типи даних для цих перемінних: Container (Контейнер), Control (Елемент управління), Form (Форма), Database (База даних), Document (Документ), Field (Поле), Parameter (Параметр), Property (Властивість), QueryDef (Запит), Recordset (Набір записів), Relation (Зв'язок), Report (Звіт), TableDef (Таблиця), User (Користувач), Workspace (Сеанс роботи).