Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 4

У режимі списку нижня частина поля зі списком (список) не зображується доти, поки не буде натиснута кнопка розкриття списку (зі стрілкою).

Значення властивості Обмежитися списком (LimitToList) визначає, чи можна вводити в поле зі списком значення, яких немає в списку.

Можна зробити так, щоб при спробі введення значення, відсутнього в списку, на екрані з'являлося відповідне повідомлення. Для цього варто задати обробку властивості Відсутність у списку (OnNotInList).

1.8. Елемент управління – кнопка

Цей елемент управління призначений для запуску макросу, виклику функції MS Access Basic або виконання процедури обробки подій. Наприклад, форма може містити кнопку, при натисканні якої відкривається інша форма.

Якщо майстри по створенню елементів управління включені, можна створити кнопку за допомогою майстра. Для включення або відключення майстрів по створенню елементів управління варто натиснути кнопку Майстер або вибрати команду Майстер у меню Вид. Якщо майстри по створенню елементів управління включені, то кнопка зображається натиснутою (утопленою), а ліворуч від команди в меню зображується мітка.

Для розміщення тексту або малюнка на поверхні кнопки варто визначити її властивість Підпис поля (Caption) або Малюнок(Picture) відповідно.

Для того щоб указати, що дана кнопка викликає виконання стандартної дії або є кнопкою Скасування, варто визначити її властивості За замовчуванням (Default) і Скасування (Cancel) відповідно.

1.9. Малюнки й інші об'єкти

У форму можна включити прості графічні об'єкти, такі як лінії і прямокутники. Для креслення ліній або прямокутників варто вибрати відповідну піктограму панелі елементів, а потім натиснути мишею на порожній простір у формі.

Крім того, MS Access підтримує Windows-технологію OLE 2.0 (Object Linking and Embedding – розміщення і зв'язування об'єктів). Завдяки цьому Ви можете вмонтувати у свої форми об'єкти, створені кожною з Windows-програм, що підтримують режим OLE-cepвера. Як такі об'єкти можуть бути використані малюнки, діаграми і т.п.

Для розміщення об'єкта у формі варто вибрати піктограму РАМКА об'єкта панелі елементів. Після визначення користувачем розмірів для малюнка MS Access відкривається діалогове вікно Вставка об'єкта, що містить список засобів, за допомогою яких можна вмонтувати об'єкт у форму, а також дозволяється вмонтувати у форму вже готові об'єкти. Виберіть відповідний засіб або об'єкт і натисніть ОК. Наприклад, щоб створити малюнок, можна вибрати Малюнок Paintbrush. У результаті буде запущена програма Paintbrush, за допомогою якої можна створити необхідний об'єкт. Завершивши створення об'єкта, збережіть його за допомогою команди Файл/Зберегти. Він буде збережений разом з формою.

Малюнки й інші об'єкти, що вбудовуються у форми можна зв'язувати з формою цілком, або з кожним записом форми.

1.10. Елементи управління, що обчислюються

Елементи форми можуть бути зв'язаними і незв'язаними. Зв'язані елементи прив'язані до поля вихідної таблиці або запиту. Незв'язані елементи, як правило, відображають результат обчислення.

Відкрийте форму в режимі Конструктора і виберіть піктограму ПОЛЕ панелі елементів. Потім укажіть мишею місце в межах форми, у результаті чого MS Access створить нове поле і підпис. Відкрийте вікно властивостей поля і для властивості Дані введіть вираз, що задає його значення.

Імена полів у таких виразах поміщаються у квадратні дужки. У цьому випадку їх легше відрізнити від інших елементів. Крім того, застосування квадратних дужок для імен полів, що містять спеціальні символи, є обов'язковим.

Оскільки MS Access не може самостійно визначити тип даних, що обчислюється, при створенні форми, необхідно самостійно установити значення властивості Формат поля.

Область приміток форми є найбільш придатним місцем для відображення підсумкових значень.