Бази даних та бази знань: Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 2, страница 8

4.  Як створити підсумковий запит?

5.  Що таке SQL і як ця мова використовується при формуванні запитів?

6.  Чи можна передати параметри в запит із довільної форми, якщо можна, то як це зробити?

7.  Чи можна вводити дані в таблиці через запити, якщо можна, то в яких випадках, які обмеження, що накладаються на взаємозалежні таблиці, на введення даних через запити до таблиці?

8.  Чим відрізняється підсумковий запит від інших видів запитів?

9.  Що таке групова операція і які групові операції надає Access ?

Зміст звіту

1.  Титульний лист.

2.  Назва і ціль виконання роботи.

3.  Письмові відповіді на задані питання.

4.  Види розроблених підсумкових запитів.

5.  Короткий опис послідовності виконання завдання

Лабораторна робота № 6.
Розробка звітів у середовищі MS Access

Мета: вивчення процесу створення об'єктів типу звіт; редагування полів звіту, групування, завдання значень, що обчислюються, полям звіту; робота з областями звіту.

Теоретичні відомості

1. Звіти

Звіти дозволяють представити і роздрукувати дані відповідно до вимог користувача. Причому можливості оформлення даних для виводу на друк майже настільки ж гнучкі, як і можливості відображення їх на екрані.

Звіти дуже схожі на форми. Так, наприклад, режими конструктора форм і звітів майже ідентичні. Це також стосується панелі інструментів, панелі елементів, а також засобів, призначених для розміщення і роботи з елементами управління.

При роботі над звітом Ви можете використовувати ті ж області, що і при створенні таблиць: області заголовка і примітки, області верхнього і нижнього колонтитулів, а також область даних. Крім того, Ви можете включити в звіти до чотирьох областей для полів, по яких здійснюється групування записів.

MS Access друкує верхній колонтитул зверху кожної друкованої сторінки. Нижній колонтитул розміщується наприкінці кожної друкованої сторінки. На відміну від них, заголовок звіту друкується один раз на початку, а примітка звіту – один раз наприкінці звіту. Зміст області даних друкується один раз для кожного запису вихідної таблиці або запиту. Крім того, користувач може визначити кілька полів, по яких буде проводитись групування записів вихідної таблиці або запиту. Тоді для кожного поля, по якому проводиться групування даних, MS Access як для області звіту формує заголовок групи і примітку групи.

Однак між формами і звітами є істотне розходження – звіти призначені винятково для виводу даних на друк. У них відсутня необхідність наявності керуючих елементів для введення даних. Тому у звітах можна відмовитись від використання списків, полів зі списком і прапорців [1, 3, 5].

Оскільки звіти призначені тільки для виводу даних на друк, для них не можна установити режим таблиці або форми. Для звіту можна вибрати тільки режим конструктора і попереднього перегляду. При обробці великих таблиць або запитів іноді прибігають до перегляду звітів, здійснюваному за допомогою команди Файл/Попередній перегляд. Як правило, дана операція вимагає менше часу в порівнянні зі створенням звіту, однак у цьому випадку у ваше розпорядження надається мінімальний набір засобів.

1.1. Одноколонні звіти

Найпростіший шлях створення звіту складається у використанні інтегрованих у MS Access майстрів звітів. Виберіть у вікні бази даних таблицю або запит, дані яких потрібно надрукувати. Потім виберіть піктограму Новий звіт У діалоговому вікні Створення звіту натисніть кнопку Майстер.

MS Access відображає список доступних майстрів звітів, виберіть В один стовпець і натисніть ОК. Перше діалогове вікно майстра призначене для вибору полів, що повинні бути представлені в звіті. Виберіть поля в потрібній послідовності, після чого натисніть кнопку Далі.