Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 8

Якщо як третю частину адресного позначення використовують позначення деталі, конструктивне позначення і т. д., то цю частину записують з відповідним кваліфікуючим символом. Наприклад, (3.L6.+15:2) — другий контакт розміщений на місці (позиції) 15 і зображений на схемі 3 на шостому листі або ХР1(=АЗ) (штирьова частина ХР1—з'єднується з пристроєм A3). При посиланнях на інші листи документа в адресне позначення включають номер листа, а при посиланнях на інші документи - позначення відповідного документа.

 Складене позначення - умовне позначення, яке складається з двох і більше перелічених умовних позначень різного типу, передає сукупність відомостей, що містяться в кожному з умовних позначень, які входять до його складу. У складене позначення можуть входити всі зазначені типи умовних позначень. Позначення вищого рівня і адресне застосовують тільки в складених позначеннях. В умовних буквено-цифрових позначеннях застосовуються великі букви латинського і російського алфавітів і арабські цифри, причому використання букв латинського алфавіту є переважним. В одному умовному позначенні висота букв і цифр береться однаковою. Умовне буквено-цифрове позначення записується у вигляді послідовності знаків (букв, цифр або букв і цифр) в один рядок без пропусків.

Залежно від повноти умовне буквено-цифрове позначення може мати просту або складну структуру, тобто структуру у вигляді позначень окремих типів або у вигляді складеного позначення.

Для побудови позначень застосовують великі букви латинського алфавіту, арабські цифри, а також наведені в таблиці| 5.1 кваліфікуючі символи.

Таблиця 5.1

Тип умовного позначення

Кваліфікуючий символ

Примітка

Позначення вищого рівня

— пристрій

Позначення вищого рівня

— функціональна група

Конструктивне позначення

Позначення елемента

(позиційне позначення)

Позначення електричного контакта

Адресне позначення

=

¹

+

_

:

()

Позначення беруть у круглі дужки

Умовне буквено-цифрове позначення записується у вигляді послідовності букв, цифр і знаків в один рядок без пропусків, і їх кількість в позначенні не встановлюється.

Сусідні групи знаків окремих позначень, що мають самостійне смислове значення, розділяються:

- чергуванням букв і цифр (наприклад, КС25, К2, 25КС, 2К.);

- крапкою, якщо групи складаються тільки з букв або тільки з цифр (наприклад, КС.А, 2.25).

Складене позначення утворюють послідовним записом позначень різних типів. Позначення, що входить до складу складеного позначення, записують з кваліфікуючими символами відповідно до таблиці| 5.1. Структура складеного умовного буквено-цифрового позначення в загальному вигляді подана в таблиці|иціи 5.2.

Таблиця 5.2

Позначення вищого пристрою

Конструк-тивне позначення

Позначення елемента

Позна-чення контакта

Адресне позначення

Прист-рій

Функціо-нальна група

Вид

Номер

Функція

  = NANA ¹NANA + NANA   -         

    A           N         

A   \NANA\ 

NANA

(NANA)

Додаткова частина

Обов'язкова частина

Додаткова частина

Тут А — позначення, що складається з однієї або декількох букв;

N— позначення, що складається з однієї або декількох цифр;

NANA — будь-яка комбінація цифр і (або) букв;

\NANA\-додаткова частина, що уточнює функцію.

Складене позначення повинне передавати комплексну інформацію про частину об'єкта, позначення якої вказане останнім, наприклад: = А12 ≠ Т8 + 204 - К4Н : 12 (3,6 + 15 : 2) – контакт 12 сигнального реле К4, яке розміщене на місці 204 у функціональній групі Т8, що входить у пристрій А12, сполучений з контактом 2, розміщеним на місці 15 і зображеним на шостому листі принципової схеми (3).  Кількість позначень,  що створюють складене позначення, не встановлюється.