Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 6

Умовні буквено-цифрові позначення (надалі - умовні позначення) призначені:

а) для запису в скороченій формі відомостей про елементи, пристрої і функціональні групи виробу, показані в конструкторських документах в графічній формі;

б) для посилань на відповідні елементи, пристрої і функціональні групи в текстових конструкторських документах;

в) для нанесення безпосередньо на виріб (якщо це передбачено в конструкції виробу).

Залежно від призначення і характеру інформації, що передається, встановлені такі типи умовних буквено-цифрових позначень.

Позначення вищого рівня - умовне позначення, присвоєне об'єкту, що має схему і перелік елементів;

Як позначення вищого рівня використовується позиційне позначення об'єкта (пристрою), присвоєного йому на схемі виробу, в який цей об'єкт входить, і записане в переліку елементів, або позначення типу об'єкта (виробу), встановлене в стандарті або технічних умовах.

Позначення функціональної групи - умовне позначення, що присвоєне функціональній групі,  яке свідчить про функціональне призначення групи.

Позначення функціональної групи утворюють з букв або букв і цифр, які в скороченій формі вказують функціональне призначення групи, наприклад: Ф-фільтр, ППЧ-|підсилювач проміжної частоти, РС8 - восьмирозрядний регістр.

Однаковим функціональним групам (тобто групам, що мають тотожні принципові схеми) присвоюють одне й те саме позначення. Допускається в умовні позначення однакових функціональних груп включати порядкові номери, відокремлюючи їх від основного позначення одним з раніше зазначених методів. Наприклад: ППЧ1, ППЧ| 2.

Встановлено два методи побудови конструктивних позначень - координатний та послідовний. Конструктивне позначення, побудоване координатним методом, складається з декількох частин, кожна з яких позначає одну координату об'єкта в умовній системі координат, прийнятій для даної конструкції, наприклад, В24- конструктивне позначення місця у виробі, що має координати, ряд В, колонка 24; або 5.24 - те саме, координати: ряд 5, колонка 24.

Конструктивне позначення (позначення конструктивного розміщення) - умовне позначення, що вказує місце розташування елемента або пристрою у виробі. Конструктивне позначення, побудоване послідовним методом, є цифровим (порядковий номер) або буквеним позначенням, присвоєним даному місцю в конструкції і встановлене в конструкторському документі (наприклад, на складальному кресленні). Наприклад, 204 - місце  204; В.2 - зона В, друга частина.

Позиційне позначення - умовне позначення, присвоєне кожному елементу і пристрою, який входить до складу виробу і містить інформацію про вид елемента (пристрою), його порядковий номер серед елементів (пристроїв) даного виду і за необхідності вказівку про функцію, що виконується даним елементом (пристроєм) у виробі. Позиційні позначення присвоюються всім елементам і пристроям виробу в конструкторському документі, що показує повний склад пристроїв виробу (наприклад, на принциповій схемі).

Позначення елемента (позиційне позначення) в загальному випадку складається з трьох частин, які вказують вид елемента, його номер і функцію.

Вид і номер є обов'язковою частиною умовного буквено-цифрового позначення і повинні бути присвоєні всім елементам і пристроям об'єкта. Вказівка функції елемента не служить для ідентифікації елемента і не є обов'язковою.

 У першій частині зазначається вид елемента (пристрою). Вона містить одну або декілька латинських букв, наприклад: R -резистор; С -конденсатор; DC -запам'ятовувальний пристрій. У другій частині позиційного позначення зазначають порядковий номер елемента (пристрою) в межах групи елементів (пристроїв) даного виду. Вона містить одну або декілька цифр, наприклад: R1, R2...С1, C2…,C14. У третій частині позиційного позначення допускається указувати функціональне призначення елемента (пристрою), застосованого в схемі даного виробу. Вона містить одну або декілька букв, наприклад: C4І -конденсатор, використовуваний як інтегруючий|.

 При рознесеному способі подання допускається до номера додавати умовний номер зображень частини елемента або пристрою, відокремлюючи його крапкою.