Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 17

ДОДАТОК Е

(довідковий)

Таблиця Е.1-Буквені коди найбільш поширених видів елементівпринципових схем

Продовження таблиці Е.1

Перша буква коду (обов'яз-кова)

Група видів елементів

Приклади видів елементів

Дво-бук-вений код

А

В

C

D

E

Пристрій (загальне позначення)

Перетворювачі

неелектричних величин в електричні (окрім генераторів і джерел живлення) або, навпаки, аналогові, або багаторозрядні    перетворювачі, або датчики для вказівки або вимірювання

Конденсатори

Схеми  інтегральні, мікроскладки

Елементи різні|

Гучномовець Магнітострикційний елемент

Детектор  іонізуючих випромінювань

Сельсин|-приймач

Телефон (капсуль)

Сельсин|-датчик

Тепловий датчик

Фотоелемент

Мікрофон

Датчик тиску

П'єзоелемент

Датчик частоти обертання   (тахогенератор|)

Звукознімач

Датчик швидкості

Схема   інтегральна аналогова

Схема   інтегральна, цифрова,    логічний елемент

Пристрої   зберігання інформації

Пристрій затримки

Нагрівальний   елемент

Лампа  освітлювальна|

Піропатрон

 ВА|

ВВ|

BD

BE

BF

ВС|

ВК|

BL

ВМ|

ВР

BQ

BR

BS

BV

DA

DD

DS

DT

ЕК

EL

ЕТ|

Продовження таблиці Е.1

Перша буква коду (обов'яз-кова)

Група видів елементів

Приклади видів елементів

Дво-бук-вений код

Q

R

S

T

U

Вимикачі і роз'єднувачі| в силових колах   (енергопостачання|, живлення устаткування і т. д.)

Резистори

Пристрої  комутаційні в колах управління, сигналізації і вимір-никах

(Примітка. Позна-чення SF застосову-ють для апаратів, що не мають контактів силових кіл)

Трансформатори,

Автотрансформа-тори

Пристрої зв'язку Перетворювачі еле-ктричних|   величин   в електричні

Вимикач автоматичний

Короткозамикач

Роз'єднувач

Терморезистор

Потенціометр

Шунт- вимірювач

Варистор|

Вимикач або перемикач

Вимикач кнопковий

Вимикач автоматичний

Вимикачі,   що спрацьовують від різних дій:

від рівня

від тиску

від положення  

від частоти обертання

від температури

Трансформатор   струму

Електромагнітний стабілізатор

Трансформатор напруги

Модулятор

Демодулятор

Дискримінатор

Перетворювач частотний, інвертор, генератор частоти, випрямляч

QF

QK

QS

RK

RP

RS

RU

SA

SB

SF

   SL

SP

SQ

SR

SK

TA

TS

TV

UB

UR

UI

UZ

Продовження таблиці Е.1

Перша буква коду (обов'яз-кова)

Група видів елементів

Приклади видів елементів

Дво-бук-вений код

V

W

X

Y

Z

Прилади електровакуумні і напівпровідникові

Лінії нвч| і елементи

Антени

З'єднання   контактні

Пристрої механічні з електромагнітним приводом

Пристрої  кінцеві , фільтри, обмежувачі

Діод, стабілітрон

Прилад  електровакуумний

Транзистор

Тиристор

Відгалужувач

Короткозамикач

Вентиль

Трансформатор, неоднорідність, фазообертач|

Атенюатор|

Антена

Струмознімач|, контакт ковзаючий

Штир

Гніздо

З'єднання розбірне

З'єднувач   високочастотний

Електромагніт

Гальмо з електромагнітним приводом

Муфта з електромагнітним приводом

Електромагнітний патрон або плита

Обмежувач

Фільтр    кварцовий

VD

VL

VT

VS

WE

WK

WS

WT

WU

WA

    XA

ХР|

XS

XT

XW

YA

YB

YC

YH

ZL

ZQ