Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 18

ДОДАТОК Ж

(довідковий)

Таблиця Ж.1

Буквений код

Функціональне призначення

A

B

C

D

F

G

H

I

K

M

N

P

Q

R

S

T

V

W

X

Y

Z

Допоміжний

Напрям руху     (вперед, назад, вгору, вниз, за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки)

Лічильний

Диференціюючий

Захисний

Випробувальний

Сигнальний

Інтегруючий|

Штовхальний

Головний

Вимірник

Пропорційний

Стан (старт, стоячи, обмеження)

Повернення, скидання

Запам'ятовування, запис

Синхронізація, затримка

Швидкість (прискорення, гальмування)

Складання

Множення

Аналоговий

Цифровий

ДОДАТОК К

(довідковий)

Таблиця К.1 - Зразок оформлення переліку елементів

Позн.

Найменування

Кільк.

Примітка

Конденсатори

С1

КМ - 56 - М750-470 мкФ  + 5%

1

С2

К53 - 4 -15 -47 мкФ +20%

1

СЗ

К73-16-63В-0.1 мкФ +20%

1

С4...С35

КМ - 56 - Н90 - 0,033 мкФ

+80%

32

-20%

Резистори

R1...R16

ОМЛТ - 0,25 - 2,2 кОм    ± 5%

16

R17

ОМЛТ - 0,25 - 390 Ом    ± 5%

1

R18, R19

ОМЛТ-0,25-150 Ом  ± 5%

2

R20, R21

ОМЛТ-0,25-100 Ом  ± 5%

2

R22

ОМЛТ - 23 - 2 - 2,4 кОм ± 5%

1

R23...R64

    ОМЛТ - 0,25 - 1 кОм ± 5%

42

Діод

VD1

2Д522Б -дРЗ.362.029 - 01 ТУ

1

Стабiлiтрон

VD2

2С527А СМ3.362. 823 ТУ

1

Транзистори

VТ1,VТ2

2Т313А ЩЫО. 336. 049 ТУ

2

ТЗ...Т5

КТ311А1 аАО. 336.262 ТУ

3

Трансформатор

ТV1

ТИМ 187В ОЮО. 472. 045 ТУ

1

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської документації: Навчальний посібник.- К.: Каравела, 2003.- 160 с.

2. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справ пос. / А.С. Клюев,Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, С.А. Клюев. -М.: Энергоатомиздат, 1990.-464 с.

3. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. -М.: Изд-во стандартов, 1989. - 325 с.

     4. Александров К.К., Кузьмина Е.Г. Электротехнические чертежи и схемы.-М.: Энергоатомиздат, 1990.-288 с.

5. Единая система конструкторской документации: Справ. пос. -М.: Изд-во стандартов, 1991. - 286 с.

6. Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справ. пос. по созданию и оформлению проектов.- 3-е изд.,перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 400 с.

7. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / А.С. Клюев, Б.В. Глазов, М.Б. Миндин,  С.А. Клюев;  Под ред. А.С. Клюева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 432 с.