Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 12

Розпочинаючи викреслювання електричної схеми, слід вибирати формат паперу, залежний від розмірів і складності  схеми. Формати повинні бути зручні для користування. Потім детально вивчається виріб, схему якого потрібно викреслити. Після вивчення на полі схеми розміщують умовні позначення  її елементів. Розміщення на схемах умовних позначень елементів повинне забезпечувати зручність і послідовність читання схеми і можливість з'єднання цих елементів між собою найкоротшими лініями електричного зв'язку з мінімальною кількістю перетинів і зламів.

Графіка схем повинна бути гранично простою, яка не утруднює  розуміння, схеми виконуються, можливо,  більш компактно, але без збитку для ясності і простоти їх читання. Відстань між сусідніми паралельними лініями зв'язку береться не менше 3 мм. Пояснювальні написи на схемах даються в найобмеженішій кількості, причому коротко і ясно. Всі написи, а також буквені і цифрові позначення на схемах виконуються креслярським шрифтом.

Умовні графічні позначення елементів викреслюються на схемі або в положенні, в якому вони зображені у відповідних стандартах, або повернутими на кут, кратний 90° відносно цього положення, якщо в стандартах відсутні спеціальні вказівки. Умовні графічні позначення комутаційних пристроїв допускається виконувати в дзеркальному зображенні відносно до зазначених ГОСТом 2.755-74 . Буквені і цифрові позначення, а також знаки регулювання при цьому не повертаються, щоб не утрудняти їх читання. Комутаційні пристрої на схемах повинні зображатися в положенні, прийнятому за початкове. При цьому напрям руху рухомих контактів з початкового положення до кінцевого не встановлюється.

Елементи схеми попередньо зображаються тонкими, ледве помітними лініями. Після перевірки правильності їх викреслювання зображаються лінії електричного зв'язку. При цьому керуються тим, що всі горизонтальні лінії електричного зв'язку повинні бути проведені паралельно горизонтальній осьовій лінії формату, а вертикальні - паралельно його вертикальній осьовій лінії. Після перевірки правильності виконання всієї схеми вона обводиться, а потім виконуються всі написи.

На схемах допускається поміщати різні технічні дані, характер яких визначається призначенням схеми. Такі відомості указуються або біля графічних позначень (по можливості праворуч або зверху), або на вільному полі схеми (по можливості над основним написом). Біля графічних позначень елементів і пристроїв указуються відомості, що належать безпосередньо даному елементу і пристрою (наприклад, номінальні значення їх параметрів). На вільному полі схеми поміщаються вказівки, що відносяться до виробу в цілому або до декількох його елементів (наприклад, діаграми, таблиці, текстові вказівки, зокрема діаграми послідовності часових процесів, таблиці замикання контактів комутуючих пристроїв, вказівки про специфічні вимоги до монтажу).

Між схемами одного комплекту документації повинен бути встановлений однозначний зв'язок, який забезпечив би можливість відшукування одних і тих самих елементів, пристроїв, зв'язків або з'єднань на всіх схемах даного комплекту відповідно до ГОСТу 2.710-75. Так, написи, що належать елементам (позиційні позначення, шифри), або номери кіл проводів, присвоєні їм в одній схемі, за необхідності вказівки їх на іншій схемі даного комплекту повинні повторюватися в точності.

Електричні схеми бувають прості і складні. Вони відрізняються одна від одної тільки великою або меншою кількістю умовних позначень елементів, що входять в схему. Тому техніка і послідовність зображення складної схеми не змінюються. Необхідна тільки велика уважність і акуратність.

ДОДАТОК А

(довідковий)

Таблиця А.1 - Основні умовні позначення приладів і засобів автоматизації