Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 16

Продовження таблиці Г.1

ДОДАТОК Д

(довідковий)

Таблиця Д.1 – Приклади умовних графічних зображень елементів принципових схем

Найменування

Позначення

1 Привід електромагнітний (котушка електромеханічного пристрою, обмотка реле)

2 Котушка індуктивності

Котушка з магнітоелектрич-ним осердям

3 Трансформатор однофазний| з феромагнітним осердям

4 Резистор постійний

             

5 Резистор постійний потуж-ністю розсіювання 0,125 Вт

|

6 Резистор постійний потуж-ністю розсіювання 2 Вт

|

7 Резистор постійний з одним симетричним відведенням

8 Резистор змінний

9 Конденсатор постійної місткості, конденсатор змінної місткості

                          

Продовження таблиці Д.1

Найменування

Позначення

10 Конденсатор електролі-тичний неполярний

11 Діод

   а |  5   | 6

b |  4   | 5

с |  5    6

d | 1,5 | 2

R |  5   | 6

12 Діод тунельний

13 Діод обернений

14  Стабілітрон (діод лавинний випрямний)

а) односторонній

б) двосторонній

15 Тиристордіодний, такий, що замикається у зворотному напрямі

                   

     а |  5   | 6

b |  4   | 5

с |  5    6

d | 1,5 | 2

     R |  5   | 6

16  Тиристор тетроїдний|, що замикається у зворотному напрямі

     а |  5   | 6

b |  4   | 5

з |  5    6

d | 1,5 | 2

     R |  5   | 6

17 Транзистор:

а) типу PNP

  D |  12  | 14

A |  9    | 11

 а  |   2,5  3,5

b |    3   | 4

   A=3/4 D

        б) типу  NPN з виводом від внутрішнього екрана

Продовження таблиці Д.1

Найменування

Позначення

18 Транзистор багатоемітерний

|

            

 D |  12  | 14

A |  9    | 11

а  |   2,5  3,5

b |    3   | 4

A=3/4 D

19 Транзистор польовий з каналом N-типу

           

 D  | 10 12 14

а  |  5  | 6   7

b  | 7   | 8  | 9

20  Світлодіод

21 Оптрон діодний

22 Оптрон-тиристор

23 Оптрон-резистор

Продовження таблиці Д.1

Найменування

Позначення

24 Однофазна мостова випрямна схема:

а) розгорнене зображення

б) спрощене зображення (умовне графічне позначення)

Примітка. До виводів 1-2 підключається напруга змінного струму; виводи 3-4 – випрямлена напруга; вивід 3 має позитивну полярність.

Цифри 1, 2,3 і 4 вказані для пояснення

25 Приклад застосування умовного графічного позначення на схемі

26 Трифазна мостова випрямна схема

Продовження таблиці Д.1

Найменування

Позначення

27 Діодна матриця

Примітка. Якщо всі діоди у вузлах матриці ввімкнені ідентично, то допускається застосовувати| спрощений спосіб зображення. При цьому на схемі повинні бути пояснення про спосіб включення діодів

28 Компресор

29 Дзвінок електричний

30 Генератор звукових частот

31 Перетворювач частоти