Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 14

Примітка. Буквені позначення, відмічені знаком «+», є резервними, а відмічені знаком «-» не використовуються

ДОДАТОК В

(довідковий)

Таблиця В.1- Додаткові буквені позначення, що відображають функціональні ознаки приладів

Найменування

Позна-чення

Призначення

Чутливий елемент (первинне перетворення)

Е

Пристрої, що виконують первинне перетворення: перетворювачі термоелектричні, термоперетворювачі|, опори, датчики пірометрів, пристрої витратомірів,| що звужують, і т.п.

Дистанційна передача

Т

Прилади безшкальні| з дистанційною передачею сигналу: манометри, дифманометри|, манометричні термометри

Станція управління

К

Прилади, що мають перемикач для вибору виду управління і пристрій для дистанційного керування

Перетворення, обчислювальні функції

Y

Для побудови позначень перетворювачів сигналів і обчислювальних пристроїв

Пор.

ном.

Позначення

Найменування

1

Первинний вимірювальний перетворювач (чутливий| елемент) для вимірювання температури, встановлений на місці.

Наприклад: перетворювач термоелектричний (термопара), термоперетворювач| опору, термобалон| манометричного термометра, датчик пірометра і т.п.

2

Прилад для вимірювання температури показниковий, встановлений на місці.

Наприклад: термометр ртутний, термометр манометричний і т. п

3

Прилад для вимірювання температури безшкальний| з дистанційною передачею показів, встановлений на місці.

Наприклад: термометр манометричний (або будь-який інший датчик температури) безшкальний| з пневмо- або|електропередачею

4

Прилад для вимірювання температури одноточковий,   реєструючий, встановлений на  щиті.

Наприклад: самописний мілівольтметр|, логометр|, потенціометр, міст автоматичний і т.п.

5

Прилад для вимірювання температури з автоматичним обігаючим пристроєм, реєструючий, встановлений на щиті.

Наприклад: багатоточковий самописний потенціометр, міст автоматичний і т.п.

6

 

Прилад для вимірювання температури реєструючий, регулюючий, встановлений на щиті.

Наприклад: будь-який самописний регулятор температури (термометр манометричний, мілівольтметр|, логометр|,   потенціометр,   міст   автоматичний   і  т.п.)

7

Регулятор температури безшкальний|, встановлений на місці.

Наприклад: дилатометричний| регулятор температури

8

Комплект для вимірювання температури реєструючий, регулюючий, забезпечений станцією управління, встановлений на щиті.

Наприклад: вторинний прилад і регулюючий блок системи «Старт»

9

Прилад для вимірювання температури безшкальний| з контактним пристроєм, встановлений на місці.

Наприклад: реле температурне

10

Перемикач електричних кіл вимірювання (управління), перемикач для газових (повітряних) ліній, встановлений на щиті

11

Прилад для вимірювання тиску (розрідження) показниковий, встановлений на місці.

Наприклад: будь-який показниковий манометр, дифманометр|, тягомір, напоромір|, вакуумметр і т. п

ДОДАТОК Г

(довідковий)

Таблиця Г.1 - Приклади побудови умовних позначень приладів і засобів автоматизації

Продовження таблиці Г.1