Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 2

Принципова (повна) схема  визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу. Ці схеми служать для розроблення інших конструкторських документів, наприклад, схем з'єднань (монтажних) і креслень; користуються ними для вивчення принципів роботи виробів, а також при їх налагодженні, регулюванні, контролі і ремонті. Принципові схеми дозволяють простежити за проходженням струму в кожному колі, зрозуміти роботу окремих елементів, їх призначення і взаємодію.

Схема з'єднань (монтажна) показує з'єднання складових частин виробу і визначає дроти, джгути, кабелі, якими здійснюються ці з'єднання, а також місця їх приєднання і введення (затиски, розніми, прохідні ізолятори). Допускається схему з'єднань поміщати на полі складального креслення виробу, якщо вона не оформлена у вигляді самостійного документа.

Схемами з'єднань користуються при розробленні інших конструкторських документів, в першу чергу креслень, що визначають прокладання і способи кріплення проводів, джгутів, кабелів у виробі. Ці схеми необхідні також для здійснення приєднань, при налагодженні, контролі, ремонті та експлуатації виробів.

Схема підключення показує зовнішні підключення виробу. Цими схемами користуються для здійснення підключення виробів і при їх експлуатації.

Загальна схема визначає складові частини комплексу і з'єднання їх між собою на місці експлуатації. Загальними схемами користуються при ознайомленні з комплексами, а також при їх контролі і експлуатації.

Схема розміщення показує відносне розміщення складових частин виробу, а за необхідності  - також проводів, джгутів, кабелів. Цими схемами користуються при розробленні конструкторських документів, а також при виготовленні і експлуатації виробів. Допускається схему розміщення поміщати на полі складального креслення виробу, якщо вона не оформлена у вигляді самостійного документа.

Суміщена схема. В окремих випадках допускається виконувати на одному графічному документі два типи схем для одного і того самого виробу. Назва схеми визначається її виглядом і типом (наприклад, електрична принципова схема, електрична схема з'єднань). Найменування суміщеного документа (суміщеної схеми) визначається видом і типами схем, що суміщаються (наприклад, схема електрична принципова і схема з'єднань).

У позначенні схем, що входять до складу конструкторської документації, окрім позначення самого виробу, додатково вводяться певні шифри, що складаються з букви, яка визначає вид схеми, і цифри, що позначає її тип. Для електричних схем цей шифр починається з великої букви Э, що відображає вид схем. Типи схем позначають такими цифрами: структурні – 1, функціональні – 2, принципові – 3, з'єднань – 4, підключення – 5, загальні – 6, розміщення – 7, суміщені – 0, інші – 8.

Відповідно до цього, наприклад, електрична принципова схема має шифр Э3, електрична схема з'єднань – Э4, електрична принципова схема  з'єднань Э4.

3 ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ СТРУКТУРНИХ СХЕМ

Призначення структурної схеми – визначити функціональну структуру та технічні засоби системи контролю та управління. Ця схема встановлює взаємозв’язки між робочими місцями, щитами та іншими пунктами управління. У схемі дотримується ієрархія систем управління та контролю, взаємозв`язки між пунктами управління, контролю та окремими посадовими особами.

На структурній схемі зображаються всі основні функціональні частини виробу (елементи, пристрої і функціональні групи) і основні взаємозв'язки між ними.

У загальному випадку на структурних схемах управління та контролю умовними позначеннями показують:

- керуючі обчислювальні машини;

- всі оперативні диспетчерські щити та пункти, які належать до структури управління;

- диспетчерські оперативні щити управління, які не належать до складу об’єктів автоматизації, але пов’язані з ними через інші системи контролю та управління;

- лінії зв’язку з позначенням виду оперативного зв’язку. Стрілками показують напрямки передачі інформації.