Методичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Структурні, функціональні та принципові електричні схеми, страница 13

Найменування

Позначення

1 Первинний вимірювальний перетворювач (датчик), прилад встановлюваний на місці (поза щитом)

2 Прилад, що встановлюється на щиті, пульті

3 Виконавчий механізм. Загальне позначення. (Положення регулюючого органа при припиненні подачі енергії або сигналу, що керує, не регламентується)

4 Виконавчий механізм, який при припиненні подачі енергії або сигналу, що керує:

а) відкриває регулюючий орган

б) закриває регулюючий орган

в) залишає регулюючий орган в незмінному положенні

5  Виконавчий    механізм    з додатковим ручним приводом

Примітка.     Позначення   може   застосовуватися  з будь-яким  з додаткових знаків, що характеризують   положення  регулюючого   органа при припиненні подачі енергії або сигналу, що керує

6 Лінія зв'язку. Загальне позначення

7  Перетин    ліній зв'язку    без    з'єднання один з одним

.

 
               

8 Перетин ліній зв'язку із з'єднанням між собою

9 Регулюючий орган

ДОДАТОК Б

(довідковий)

Таблиця Б.1 - Основні буквені позначення вимірюваних величин і функціональних ознак приладів

Поз-наче-ння|

Вимірювана величина

Функції, що виконуються приладом

Основне

позначення вимірюваної величини

Додаткове позначення|,  що уточнює|

вимірювану величину

Відобра-ження інформа-ції|

Формування вихідного сигналу

Додаткове позначення|

A

+

-

Сигналі-зація

-

-

B

+

-

-

-

-

C

+

-

-

Автоматичне регулювання|, управління

-

D

Щільність

Різниця, перепад

-

-

-

E

Електрична величина

-

+

-

-

F

Витрата

Співвідно-шення, частка, дріб

-

-

-

G

Розмір, положення, переміщення

-

+

-

-

H

Ручна дія

-

-

-

Верхня межа вимірюваної величини

I

+

-

Показ

-

-

J

+

Автоматичне переключен-ня|, обігання

-

-

-

K

Час,часова програма

-

-

+

-

L

   Рівень

-

-

-

Нижня межа  вимірювання

M

Вологість

-

-

-

-

N

+

-

-

-

-

O

+

-

-

-

-

Продовження таблиці Б.1

Поз-наче-ння|

Вимірювана величина

Функції, що виконуються приладом

Основне

позначення вимірюваної величини

Додаткове позначення|,  що уточнює|

вимірювану величину

Відобра-ження інформа-ції|

Формування вихідного сигналу

Додаткове позначення|

P

Тиск, вакуум

-

-

-

-

Q

Величина,  що характе-ризує| якість: склад, кон-центрація|  і т.п.

Інтегрування, додавання за часом

-

+

-

R

Радіоактив-ність

-

Реєстра-ція

-

-

S

Швидкість, частота

-

-

Включення, відключення, перемикання, блокування

-

Т

Температура

-

-

+

-

U

Декілька різнорідних вимірюва-них вели-чин

-

-

-

-

V

В'язкість

-

+

-

-

W

Маса

-

-

-

-

X

Нерекомен-дована резе-рвна буква

-

-

-

-

Y

+

-

-

+

-

Z

+

-

-

+

-