Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 9

Можна також звернутися до публікацій компаній "Дай і Бредстріт", "Муді" та "Стандарт і Пур", з яких одержите дані в цілому по галузях.

КОЕФІЦІЄНТИ ПРИБУТКУ ТА ДОХОДУ

Інвеститори, акційники та фінансові менеджери приділяють значну увагу питанням прибутковості фірми. Аналіз прибутку починається з того, що вивчають, як працюють різні активи фірми. Кваліфіковані менеджери знають, як краще використовувати активи фірми. Через підвищення віддачі активів фірми вони можуть зменшувати її витрати. Показник прибутковості будь-якої фірми важливий, якщо її менеджери сподіваються залучити капітали і успішно фінансувати розширення операцій фірми.

Коли прибутковість певної фірми падає нижче допустимого рівня, то показник співвідношення ціни акцій та ДНА, а також ціна акцій фірми знижуються — саме тому показник прибутковості є вирішальним для будь-якої фірми.

_________________________

1   Створена Конгрссом США для захисту інвеститорів.(Від перекладачів).

288

КОЕФІЦІЄНТ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ

Коефіцієнти валового прибутку показують, як ефективно менеджери фірми використовують матеріальні ресурси та робочу силу у виробничому процесі.

                        Виручка від    Собівартість           

Коефіцієнт                Продажу товарів -   проданих товарів     

валового         =                    

прибутку                    Виручка від продажу товарів        

Приклад: Коефіцієнт валового прибутку.

Якщо фірма виручила від продажу товарів $1000000, а собівартість проданих товарів становить $600000, коефіцієнт валового прибутку буде такий:

Коефіцієнт валового прибутку                  

            =                    

Якщо витрати на матеріали та заробітну плату різко зростають, коефіцієнт валового прибутку зменшується (звичайно, якщо фірма не може перекласти ці витрати на замовників шляхом підвищення цін). Один із способів виявити, чи ці витрати високі, — це порівняти 'їх з витратами аналогічних компаній. Якщо вони вищі, фірмі слід подбати про те, аби краще контролювати витрати на оплату праці та матеріали.

КОЕФІЦІЄНТ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ

Коефіцієнт операційного прибутку показує, як успішно працюють менеджери фірми, щоб фірма одержувала доходи від своїх операцій у бізнесі.

Коефіцієнт                ДВПП

операційного =                    

прибутку                    Виручка від продажу товарів        

Чисельник тут показує доход після вирахування собівартості проданих товарів та операційних витрат на їх продаж — ДВПП.

Приклад: Коефіцієнт операційного прибутку.

Якщо ДВПП $200000, а виручка $1000000, коефіцієнт операційного прибутку буде такий:

Коефіцієнт               

операційного прибутку        =                    

Цей коефіцієнт є приблизною міркою рівня операційного ліве-ріджу, який може досягти в своєму бізнесі фірма. Він визначає, який ДВПП на 1 долар виручки має фірма. Високі операційні прибутки можуть вказувати на ефективний контроль собівартості продукції або ж на те, що виручка зростає швидше, ніж операційні витрати. Менеджерам належить простежувати причини, чому коефіцієнти операційного прибутку стають високими або низькими, щоб можна було

289

визначити, як ефективно працює фірма і чи швидше від витрат зростають ціни на її продукцію.

КОЕФІЦІЄНТ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

Коефіцієнт чистого прибутку належить до показників, що визначаються всією діяльністю фірми. Іншими словами, цей коефіцієнт порівнює чистий доход з виручкою.

Коефіцієнт                Чистий прибуток після утримання податків      

чистого          =                    

прибутку                    Виручка від продажу товарів        

Приклад: Коефіцієнт чистого прибутку.

Якщо чистий прибуток фірми після утримання податків становить $100000, а виручка $1000000, тоді

Коефіцієнт               

чистого          =                    

прибутку