Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 4

Баланс та звіт про доходи дають важливу інформацію про те, як фірма розміщує свої ресурси та одержує прибуток. Аналіз цих звітів допомагає фірмі виявити слабкі й сильні місця у її фінансах. Один з шляхів тлумачення такихфінансових звітівце скласти таблицю джерел та напрямків використання і розміщення коштів.

ФІНАНСОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА КОЕФІЦІЄНТИ

Менеджери повинні постійно контролювати операції фірми. Фінансисти, наприклад, повинні знати, чи достатньо ліквідна фірма, тобто вони мають подбати про те, щоб було достатньо наявних коштів для своєчасного покриття заборгованості. Фірми також встановлюють для себе певні межі допустимого рівня заборгованості та фіксованих фінансових зобов'язань.

Менеджери, відповідно, повинні знати, наскільки ефективно і з якими прибутками працює та розвивається фірма. Один із способів визначити ліквідність, кредитоспроможність та прибутковість фірми — це проаналізувати діяльність фірми з допомогою фінансових співвідношень та коефіцієнтів. Такий аналіз може надати базу фінансового планування та інструменти контролю за діяльністю фірми.

ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

ТА ЇХ ТИПИ

Аналіз фінансових коефіцієнтів та співвідношень може допомогти оцінити загальний фінансовий стан фірми. Такий аналіз допомагає аналітикам та інвеститорам визначити, чи не загрожує фірмі банкрутство, а також порівняти її з іншими фірмами тієї ж галузі або з конкурентами. Інвеститори користуються цими коефіцієнтами та співвідношеннями для оцінки діяльності компанії і динаміки її розвитку. Якщо у фірми немає добрих фінансових показників, це, як правило, призводить до відповідно вищих витрат фірми на залучення капі-талу, тоді як добрі фінансові показники означають, що інвеститори охочіше надаватимуть компанії кошти на сприятливіших умовах. Банки використовують фінансові співвідношення та коефіцієнти для визначення сум позик, які надаються фірмі.

Кредитори непокояться, коли фірма не одержує достатньо прибутку на регулярні покриття процентів за позики. Вони також непокоять-

280

ся, коли у фірми забагато боргів, бо за загального спаду ділової активності це загрожує банкрутством. Експерти з питань надійності інвестицій постійно стежать за різними фінансовими показниками та коефіцієнтами компаній, використовуючи таблиці з набором показників. За допомогою такого аналізу вони виявляють сильні й слабкі позиції різних компаній.

Менеджери використовують фінансові коефіцієнти й показники для контролю операцій фірми та для того, щоб забезпечити ефективне використання наявних ресурсів фірми і не допустити банкрутства. Мета — виявити, чи покращилась з часом фінансова й виробничо-комерційна діяльність фірми та як співставляються її фінансові показники з показниками конкуруючих компаній.

Аналіз фінансових коефіцієнтів та співвідношень дасть вам змогу краще зрозуміти взаємозв'язок між балансом і звітом про доходи. Наприклад, щоб вирахувати доходність інвестицій фірми, вам треба взяти загальну суму активів з балансу та чистий доход із звіту про доходи. Спроможність фірми сплатити свої боргові зобов'язання частково оцінюється шляхом порівняння суми процентів за позики та величини ДВПП із звіту про доходи з сумою заборгованості в балансі. Окрім того, деякі коефіцієнти можуть показати вам, чи ефективно поєднуються фірмою різні активи та пасиви і як це впливає на прибутки фірми. Очевидно, що фінансові показники — це важливий інструмент сучасного фінансового планування. Попри велику кількість фінансових співвідношень та коефіцієнтів, їх можна розбити на чотири основні категорії, відповідно до того, що вони показують:

коефіцієнти та показники ліквідності;

коефіцієнти та показники активності;

коефіцієнти та показники заборгованості;

коефіцієнти та показники прибутковості.

КОЕФІЦІЄНТИ ТА ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ

Ліквідність активів залежить від того, як швидко і без значних втрат їх можна реалізувати.