Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 12

Фінансові коефіцієнти надають лише частину необхідної інформації для оцінки загальної діяльності та ефективності фірми. Щоб одержати повну картину фінансового стану фірми, необхідно врахувати й інші статистичні показники, такі, як ризик.

Крім того, порівняння значень фінансових коефіцієнтів іноді призводить до помилок, що стається через певні причини. Компанія могла впровадити нові стандарти бухгалтерського обліку, тобто вона могла перейти від оцінки запасів товарно-матеріальних цінностей згідно з методикою ППП—ППВ1 до методики ОПП—ППП2. Вона

________________________________

1   Перша партія на приход—перша партія на витрати (ППП—ППВ)—за ціею методикою припускаеться, що першу партію матеріалів, витрачених на виробництво, слід списувати по ціні,за яку були придбані матеріали, що надійшли у першій партії на склад.

2   Остання партія на приход—перша партія на витрати (ОПП—ППВ)—за цією методикою припускається, що першу партію матеріалів, витрачених на виробництво, слід списувати по ціні, за яку були придбані матеріали, що надійшли в останній партії на склад. (Від перекладачів).

293

могла перейти також від методу рівномірного нарахування зносу до системи прискореного компенсування витрат. Фірма могла злитися з фірмою іншої галузі. Вартість активів фірми також може бути заниженою у зв'язку з інфляцією та врахуванням на балансі операційної оренди. Деякі дані по галузі можуть бути нехарактерними, особливо, коли середні дані галузі враховують багато малих фірм, слабких у фінансовому відношенні. Слід бути уважним, коли визначаєте характер заборгованості фірми, яку ви розглядаєте. Якщо кошти були залучені через випуск довгострокових конвертовуваних облігацій, що можуть бути відкликані або конвертовані незабаром, тоді тлумачення показника ДЗ/ВК відрізнятиметься від випадку, коли борг формується за рахунок випуску звичайних облігацій. Деякі компанії також фінансують свої інвестиції за рахунок короткострокової оренди. Внаслідок таких фінансових операцій значення певних фінансових показників буде занижене. Це особливо стосується КОІ. Слід бути обережними, коли використовуєте дані галузевих звітів, бо такі дані часом репрезентують лише найкращі та фінансове стійкі компанії. Крім того, класифікувати по галузях окремі компанії важко, бо більшість компаній виробляють різноманітні товари. Це може спотворити порівняння показників фірми та галузі. Окрім того, слід остерігатися компаній, які маніпулюють даними з допомогою продажу активів або ж занижують певні витрати на відновлення активів. Хоча спеціалісти з бухгалтерського обліку намагаються вирішити деякі з цих проблем, є різні інтерпретації' та методи складання фінансових звітів. Звіт може приховувати як сильні, так і слабкі місця компанії. Отже, коли аналізуєте фінансові звіти та показники, слід усвідомити, що серед менеджерів та аналітиків к тлумачення можуть бути різними. Так чи інакше, будьте обережні, коли аналізуєте стан фірми, спираючись на фінансові коефіцієнти та показники. Зважайте на обмеженість таких показників.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Перевірте і переконайтесь, що наведені показники, та коефіцієнти можуть співставлятися і порівнюватись. Деякі фірми використовують різні методи оцінки товарно-матеріальних запасів або нарахування амортизації. Деякі фірми можуть давати звіти, що виходять з різних фіскальних міркувань. Середні дані по галузі можуть репрезентувати в основному малі або великі компанії. Отже, щоб пересвідчитись, що порівняння показників, наскільки це можливо, репрезентативні, уважно проаналізуйте, які саме стандарти обліку застосовують фірми та які саме методи вони використовують для обрахунку витрат (наприклад, методи рівномірного чи прискореного нарахування амортизації), що показані у фінансових звітах. Слід уважно читати примітки до цих фінансових

294

звітів.

ЗАКРІПЛЕННЯ ГОЛОВНОГО

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ?

1. Яку інформацію кожна одержати зі звіту про доходи та балансу?

2. Що розповідає аналіз джерел та напрямків використання коштів про фінансову діяльність фірми?