Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 10

Одні фірми мають високі коефіцієнти чистого прибутку — понад 20%, а інші мають низькі коефіцієнти чистого прибутку — приблизно 3% — 5%. Величина цих коефіцієнтів різна в різних галузях. Як правило, компанії, де менеджмент кращий, мають вищі прибутки, бо вони краще оперують своїми ресурсами.

Фірмі вигідно мати вищі коефіцієнти прибутку, ніж середньогалузеві, а якщо можливо, то й мати тенденцію підвищення цих показників, бо на фірму дивляться інвеститори. Крім того, коефіцієнт чистого прибутку буде підвищуватись, коли фірма зменшуватиме свої витрати за будь-якого обсягу товарообороту.

КОЕФІЦІЄНТ ОКУПНОСТІ ВЛАСНОГО

КАПІТАЛУ (КОВК)

Коефіцієнт окупності власного капіталу показує акційникам прибутковість їх капіталу. Експерти з питань надійності інвестицій, а також акційники особливо цікавляться цим коефіцієнтом.

Загалом, чим вища окупність, тим привабливіші акції. Цей коефіцієнт є одним з інструментів оцінки прибутковості та доходу фірми порівняно з іншими фірмами. Коефіцієнт вираховується таким чином:

 КОВК             Чистий прибуток після утримання податків      

            =                    

                        Власний капітал      

КОЕФІЦІЄНТ ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ (КОІ)

Коефіцієнт окупності інвестицій був запроваджений компанією "Дю Пон" для своїх власних потреб, але нині він використовується багатьма основними компаніями як зручний показник для порівняння чистого доходу із загальною сумою активів.

10 Фінанси

290

  КОІ     =                    Х        Віручка від продажу товарів                                  

                        Чистий доход                                    =          Чистий доход           

                        Виручка від               Активи                       Активи          

                        продажу товарів                                                       

Теоретична база цієї формули та, що на доход фірми впливає, який прибуток одержує фірма і пий у неї товарооборот саме за таких активів. Якщо активи використовуються ефективно, доходи (та КОІ) будуть високими, якщо ні, то доходи (та КОІ) будуть низькими.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

фінансові звіти можна аналізувати з допомогою фінансових коефіцієнтів та співвідношень, які поділяються на чотири категорїї: показники ліквідності, показники активності, показники заборгова-ності та показники прибутковості. Кредитори уважно стежать за такими показниками фірми, аби пересвідчитись, що фірма може сплатити за своїми короткостроковими борговими зобов'язаннями, а також покрити свої фіксовані платежі доходами. Банки базують свою кредитну політику значною мірою на оцінці відповідних коефіцієнтів. Фінансові експерти використовують ці показники для порівняння відносних переваг різних компаній. Коефіцієнти та показники ліквідності показують, наскільки легко фірма може спланувати борги за своїми короткостроковими зо-бов 'язаннями. Показники активності показують, як швидко надходять фірмі кошти від дебіторів або як швидко фірма сама сплачує рахунки. Показники активності також демонструють швидкість оборотності коштів, пов'язаних з товарно-матеріальними запасами, рахунками клієнтів та постачальників. Чим швидше надходять фірмі гроші та чим повільніше вона може сплачувати рахунки, тим вона у кращому фінансовому стані, але це до певної межі. Показники заборгованості показують, який фінансовий ліверідж мас фірма і чи не забагато вона заборгувала. Показники заборгованості можуть вказувати менеджерам фірми на необхідність змінити фінансову структуру капіталу фірми, перш ніж виникне загроза неплатоспроможності. Коефіцієнти прибутку показують, наскільки ефективно фірма контролює свої випрати на виробництво та реалізацію товарів з наявних активів і який чистий доход одержує при цьому.

ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ

В АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

Кожен показник, про який згадувалось, певним чином характеризує діяльність фірми. Проте, як відомо, фінансовий аналіз важить найбільше тоді, коли є певні стандарти, за якими можна порівнювати показники фірми. Вам потрібно знати не лише прибутковість фірми, Я