Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 6

Визначений середній період погашення заборгованості покупцями покаже вам термін, за який рахунки дебіторів перетворюються в "живі гроші". Зверніть увагу, що покупки, оплачені на місці, не входять до товарообороту, коли обраховується цей показник.

Середній період         Заборгованість покупців    

погашення        =       Сума товару  : 360 днів       

заборгованості         проданого за рік                   

Приклад: Середній період погашення заборгованості.

Якщо на балансі фірми $700000 заборгованості покупців, а в звіті фірми показано, що на вищезазначених умовах продано товару на $5500000, тоді:

Середній період погашення заборгованості         

Як і інші показники, середній період погашення заборгованості покупцями треба розглядати в порівнянні з іншими показниками. Якщо фірма вимагає сплати рахунків протягом 20 днів, то період 45,8 днів означає, що у фірми не все гаразд із своєчасною сплатою рахунків клієнтами і їй слід переглянути свої умови щодо розрахунків.

І навпаки, якщо фірма дозволяє своїм клієнтам сплачувати рахунки протягом 55 днів, то середній період погашення 45,8 днів показує, що фірма ефективно працює з клієнтами.

Запам'ятайте, що середній період погашення заборгованості — це лише середній період, який інколи може збити вас з пуття. Як приклад, розглянемо фірми А та Б:

283

Таблиця 16-4. Термін погашення заборгованості

            Відсоток заборгованості, погашеної протягом 10 днів    Відсоток заборгованості, погашеної протягом 30 днів        Відсоток заборгова-ності, погашеної протягом 60 днів      

Фірма А         10        30        60       

Фірма Б          60        30        10       

Таблиця 16-4 показує відсоток заборгованості клієнтів, що погашається в межах певного періоду часу. Очевидно, що фірма Б у кращому становищі, бо 60% заборгованості  її  клієнтів погашається протягом 10 днів, тоді як у фірми А лише 10%. Якщо у фірм А і Б однакова кількість клієнтів та однакова сума дебіторської заборгованості, то середній період погашення для обох фірм буде однаковий. Але розподіл грошових надходжень, фактор, що його не відображає середній період погашення заборгованості клієнтами, буде кращий у фірми Б. Знову ж таки, і про це треба ще раз сказати, фінансові показники корисні, але їх треба обережно тлумачити.

СЕРЕДНІЙ ПЕРІОД СПЛАТИ РАХУНКІВ

ПОСТАЧАЛЬНИКАМ

У балансі фірми заборгованість її клієнтів є протилежна заборгованості фірми постачальникам. Щоб визначити середній період сплати рахунків постачальникам, треба зробити те ж саме, що й у випадку заборгованості фірмі покупцями, тобто розділити кредиторську заборгованість на суму закупок за рік:

Середній період                    Заборгованість постачальникам    

сплати рахунків        =          _____________________________ 

постачальникам                    (Річні закупки : 360 днів)   

Проте річні закупки сировини, матеріалів тощо не повідомляються у фінансових звітах. Щоб одержати таку цифру, визначте відсоток закупок, за які гроші на місці не сплачувались.

Приклад: Вирахування середнього періоду сплати рахунків. Завдання: Припустимо, що заборгованість постачальникам $275000. Якщо закупки становлять $3000000, а за оцінками 80% цих товарів куплено без оплати на місці, який буде середній період сплата рахунків?

Розв'язок: Стосовно річних закупок використаємо $2400000 ($3000000 х 0,8). Тепер можна підрахувати середній період сплати:

Середній період                          

сплати рахунків        =                     

постачальникам                               

Середній період сплати рахунків постачальникам становить 41,3 днів. Будь-який коротший період може означати, що продавці на-

284

дають фірмі знижку в рахунках за швидшу сплату або ж розглядають фірму як ризиковану і тому виставляють їй жорсткі умови розрахунків. Будь-який довший період може означати, що фірма купує на добрих розрахункових умовах або ж що вона затягує виплату, тобто — використовує кредиторську заборгованість як джерело свого фінансування.