Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 11

291

ліквідність, заборгованість та показники активності — покращуються вони чи погіршуються, але й необхідно визначити, як працює фірма порівняно з конкурентами, компаніями галузі або найкращою фірмою в галузі. Хоч менеджери й самі можуть підрахувати показники інших компаній, проте ці дані публікуються у таких виданнях, як: "Альманах фінансових показників, бізнесу та промисловості", "Основні показники бізнесу" Дана і Бредстріта та інших. Ці видання публікують показники для різних галузей і навіть окремих компаній, їх можна використовувати для порівняння. Видання компанії "Роберт Морріс Ассосіейтс" "Стандартні показники" навіть розбиває ці показники в залежності від величини фірм. Такі показники галузі та компаній можна порівняти з показниками своєї фірми, щоб виявити різницю або схожість. Один із способів, як це зробити, показано в таблиці 16-5, де наведено кілька певних фінансових показників фірми та галузі.

Таблиця 16-5. Порівняння показників фірми та галузі

Показник       Фірма Галузь

            1978    1985    1978    1985   

Поточний коефіціент           2,0       2,5       1,8       1,9      

Середній період погашення заборгованості покупцями  51,3 днів         54,0 днів            43,0 днів         46,2 днів        

Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу  30%     45%            40%     38%    

Коефіцієнт кратності процентів     4,1       3,8       3,0       3,0      

Коефіцієнт чистого прибутку         6,2%    8,3%    5,1%    6,0%   

Окупність інвестицій           12.3%  13,4%  10,4%  11,0% 

Коефіцієнт коваріації   0,9       0,81     0,90     0,90    

Приріст доходів в середньому за 7 років   -           0,09%  -           0,09% 

Відношення ціни акцій до ДНА     10,5     10,0     8,0       8,0      

3 таблиці 16-5 одразу ж видно, що за 7 років показники ліквідності та прибутковості фірми покращились порівняно із загальногалузевими.

Коефіцієнт кратності процентів фірми понизився частково тому, що різко зросло значення співвідношення ціни акцій та ДНА, проте він лишився вищий, ніж в цілому по галузі. Також видно, що в цілому ліквідність, прибутковість фірми та покриття процентів фірмою кращі, ніж галузеві. Менш сприятливою була певна зміна фінансового ліверіджу фірми, який зріс до 45%, а в 1985 році був помітно вищий, ніж загальногалузевий. Це вказує на те, що надалі буде краще випу-

10*

292

ститв акції, а не облігації, це наблизить значення співвідношення ціни акцій та ДНА до галузевого рівня.

З таблиці 16-5 також видно, що, хоч доходи фірми зростають так само, як і по галузі, але значення співвідношення ціни акцій та ДНА у фірми лишається вищим. Це можливо тому, що загальна ліквідність та позиції фірми кращі, ніж в цілому по галузі. Проте у 1978 році співвідношення ризику і доходу фірми було таке ж, як і загальногалузеве, що засвідчує коефіцієнт коваріації. Очевидно, що інвеститори з тривогою дивились на зростання співвідношення ціни акцій та ДНА; його значення зменшилися з 10,5 в 1978 році до 10,0 в 1985 році, Співвідношення ціни акцій та ДНА в цілому по галузі за цей час не змінилось.

Показники, подібні до наведених у таблиці 16-5, допомагають фірмам виявити сильні та слабкі місця в їхніх операціях. Як наслідок, аналіз таких показників дає менеджерам можливість вжити заходів для поліпшення діяльності своїх фірм.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Фінансові показники та коефіцієнти мають найбільшу вагу тоді, комі їх порівнюють з відповідними середніми значеннями показників у конкурентів, в цілому по галузі або у найкращих компаній галузі. Показники галузі та інших компаній дають змогу порівняти фінансові позиції фірми, її прибутковість на певний час або за певний період часу.

Стежачи за зміною знамень таких показників, менеджери можуть виявити сильні та слабкі місця фірми і відповідно діяти.

ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ АНАЛІЗУ

КОЕФІЦІЄНТІВ