Конспект книги "Фінанси". Розділ 16. Фінансові звіти та показники, страница 16

            та власного капіталу Власний капітал                              

Таке співвідношення може бути задовільним для компаній обробної промисловості, а в електрокомпанії частка довгострокової заборгованості буде значно вища за 30%.

            Коефіцієнт     Поточні активи - Запаси                   

в)         кислотного  =            _______________________  =                     

            тесту   Поточні пасиви                                

Покриття поточними активами пасивів у цьому випадку недостатнє, що вказує на необхідність для компанії мати більше поточних активів, не враховуючи запасів.

4.

            Коефіцієнт     ДВПП                 

а)         кратності  =   _______________________  =                     

            процентів       Витрати за рік на сплату процентів                                  

301

            Коефіцієнт     Чистий прибуток після                       

б)         чистого  =      утримання податків  =                     

            прибутку        Виручка від продажу товарів                                 

            Окупність      Чистий доход                                   

в)         інвестицій  =             =                     

                        Активи                                  

5.

            Чистий доход                         

ДНА    =                     =                     

            Кількість звичайних акцій                         

Ціна    Ціна однієї акції                      

акції/ДНА =               =                     

            Доход на акцію                                

Коефіцієнт                        Дивіденд на акцію                        

виплати =                   =                     

дивідендів                             ДНА                            

6. Середньогалузевий поточний коефцієнт вищий, ніж у фірми. Це вказує на те, що фірма менш ліквідна, ніж деякі її конкуренти. Проте коефіцієнт 2,5 вказує на задовільний рівень ліквідності. Фірма має нижчий показник ДЗ/ВК, ніх в цілому по галузі що вказує на можливість випустити додаткові облігації без значного фінансового ризику.

Коефіцієнт кратності процентів фірми вищий, ніх в цілому по галузі. Це, можливо, зумовлено тим, що співвідношення заборгованості та власного капіталу фірми нижче. Схоже, фірма достатньо покриває витрати на сплату процентів за борги, отже, ризик неплатоспроможності фірми нижчий, ніж в середньому по галузі.

Коефіцієнт чистого прибутку фірми вищий, ніж галузевий. Це вказує на те, що фірма або краще контролює свої витрати і має досвідчених комерсантів, або ж на те, що вона може підвищувати ціни на свою продукцію, бо диференційовано підходить до задоволення потреб клієнтів. Середній період погашення заборгованості покупцями, схоже, дуже тривалий для фірми. Це вказує на те, що фірмі слід надавати знижки в рахунках за прискорену їх сплату або встановлювати інші вимоги щодо розрахунків, аби прискорити їх сплату клієнтами.

302

Окупність інвестицій фірми, як і її коефіцієнт чистого прибутку, вищі ніх по галузі. Це вказує на те, що фірма ефективно використо-вує наявні ресурси або активи.

У фірми нижча оборотність запасів, ніж в цілому по галузі, що вказує на те, що фірма перенакопичила запаси. А проте, якщо додатковий запас сприяє задоволенню потреби замовників і дає змогу фірмі встановлювати трохи вищі ціни на свою продукцію, варто вкласти в нього додаткові кошти. Середній період сплати фірмою рахунків постачальникам (30 днів) вказує на те, що фірма сплачує свої рахунки швидше, ніж в цілому по галузі. Фірма може звернутися до постачальників, щоб одержати кращі кредитні умови, аби довше мати кошти в обороті та менше брати позик в банках. Коротший період сплати можна було б пояснити тим, що фірма сплачує свої рахунки швидше, бо одержує за це більші знижки в рахунках.