Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці, страница 8

Таблиця 2.10

Аналіз фонду робочого часу

Найменування показника

2002 р.

2003 р.

Абсолютне

відхилення

1. Фонд робочого часу, людино-днів

23007

23001

-6

2. Календарний фонд робочого часу, людино-днів

31025

31390

365

3. Табельний фонд часу, людино-днів

24905

25370

465

4. Максимально можливий фонд робочого часу, людино-днів

23925

24368

443

5. Коефіцієнт використання календарного фонду  часу

0,7416

0,7327

-0,0088

6. Коефіцієнт використання табельного фонду часу

0,9238

0,9066

-0,0172

7. Коефіцієнт використання максимально можливого робочого часу

0,9616

0,9439

-0,0177

8. Резерв часу, людино-днів

-918

-1367

-449

Дані показники, що приведені в табл. 2.10 свідчать, що на Богодухівському хлібозаводі фонд робочого часу використовується раціонально про що свідчить коефіцієнт використання максимально можливого робочого часу, який складає 0,9439 у 2003 р.  Але при цьому підприємство може збільшити фонд робочого часу за рахунок резерву часу, який склав в         2003 р. 1367 людино-днів. Слід зазначити, що на підприємстві є можливість зниження прогулів на основі удосконалення системи управління персоналом.

2.4.3. Аналіз рівня організації праці на підприємстві

На Богодухівському хлібозаводі установлений п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю 40 годин на тиждень. Застосовується двозмінний режим роботи з тривалістю однієї зміни 8 годин. Організація обслуговування робочих місць здійснюється наладчиками, електриками, монтажниками, прибиральниками.

На підприємстві застосовуються погодинна і відрядна форми оплати праці. Такі форми оплата праці, як правило, застосовується в сполученні з встановленням нормованих завдань, нормативів чисельності і норм обслуговування для відповідних категорій працівників.

На хлібозаводі застосовуються індивідуальна і колективна форми організації праці робітників.

Розподіл робітників по формах організації праці приведено в табл. 2.11.

                                                                              Таблиця 2.11

Охоплення робітників формами організації праці

Показники

Факт за 2002р.

Факт за 2003р.

Відносне відхилення, %

осіб

%

осіб

%

Середньооблікова чисельність, всього

76

100

77

100

1,32

в т. ч. робітники

по індивідуальній формі

18

23,8

18

23,4

0,00

по колективній формі

58

76,2

59

76,6

1,88

З табл. 2.11  видно, що більшість робітників працюють за колективною формою організації праці – 59 осіб чи 76,6 % в 2003 р. Розглядаючи цей показник у динаміці, можна сказати, що він практично не змінився, чисельність робітників за індивідуальною формою організації праці не змінилася, а за колективною формою збільшилося на 1 робітника.

Таким чином, на хлібозаводі використовується, як індивідуальна форму організації праці для виконання праці яка носить індивідуальний характер, так і колективну форму організації праці для об'єднання зусиль декількох робітників і розвитку ініціативи робітників.

2.4.4. Аналіз продуктивності та  трудомісткості праці робітників хлібозаводу

Ефективність використання трудових ресурсів визначається рівнем продуктивності праці.

Аналіз продуктивності представлений у табл. 2.12.

Таблиця 2.12

Продуктивність праці