Аналіз виробничо-ресурсного потенціалу Богодухівського хлібозаводу та мотивація праці

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО  ПОТЕНЦІАЛУ БОГОДУХІВСЬКОГО ХЛІБОЗАВОДУ ТА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ

2.1. Загальна характеристика підприємства

  Богодухівський хлібозавод – підприємство, що спеціалізується на виробництві хлібобулочних виробів по традиційних рецептурах. Хлібозавод розташований у м. Богодухіві Харківської області. ВАТ «Богодухівський хлібозавод» утворено шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство. Хлібозавод спеціалізується на випуску 7 видів житньо-пшеничних сортів хліба, що складають 77 % обсягу виробництва. Дані про асортимент продукції Богодуховского хлібозаводу представлені в             додатку А.

Характеризуючи підприємство, необхідно відзначити основних постачальників сировини (борошна). В останні роки істотно змінилася система постачань сировини. Частка постачань сировини на хлібозавод по державних каналах зменшилася до 15 %, основна частина сировини надходить від хлібокомбінатів №1 і №2 з м. Харкова.

Борошно повинне відповідати вимогам таких стандартів: ДСТ – 12366, ДСТ – 12307 і ДСТ – 26874, вимогам по білизні, запаху, смаку, вологості, змісту клейковини визначеного помелу, без специфічного запаху цвілі й інших якісних характеристик.  Використовують також борошно інших стандартів, наприклад, житню звичайну, обдирну і сіяну, житньо-пшеничну. Використовується борошно - пшениця від 1-го сорту до вищого. Крім того, споживаються відрубай, солод, цукор і сіль, сухе молоко, жири (маргарин і рослинна олія), яйця-продукти, патока крохмальна, дріжджі пресовані, ізюм, коріандр і ванілін.

Обсяг споживання в прилягаючих районах Харківської області хлібобулочних виробів у добу складає від 100 до 150 тон. Основна доля споживачів продукції є населення м. Богодухіва.  За   останні    3-4    року    на    ринку   хлібобулочних   виробів    відбулися радикальні зміни, до них можна віднести наступні: розподільна система забезпечення населення міста й області припинила своє існування; приватизація   в  галузі  хлібопечення скасувала монопольне існування державного підприємства; виникли приватні пекарні і хлібозаводи.

Вищенаведені  фактори  сформували  ринок  хліба  і   ринкову конкуренцію. В   даний   час   у   місті   Богодухів   діє   1   хлібозавод, 3 пекарні різних форм власності із сумарною продуктивністю більше  100  тон у добу.

Перенасиченість виробничих потужностей хлібопечення в області стала основною причиною жорсткості конкуренції на ринку збуту хлібобулочних виробів. У цій конкурентній боротьбі найбільш уразливим виявляється Богодухівський хлібозавод через меншу гнучкість у відновленні асортименту, абсолютну «податкову прозорість», великі накладні витрати на виробництво.

Разом з тим, у Богодухівського хлібозаводу є і свої конкуренті переваги, що виражаються, у першу чергу, у наявності більш підготовлених кадрів, укомплектованих виробничих лабораторій, кращій виробничій інфраструктурі.

Ринок хлібобулочних виробів різноманітний, присутність великого числа конкурентів, з однієї сторони стимулює підприємство до нововведень у  виробництві, реалізації продукції.  З іншої сторони приводить до жорсткості конкуренції за ринки збуту.

Організаційна структура Богодухівського хлібозаводу представлена в додатку Б.         Основне місце в організаційної структурі відводиться планово-економічному управлінню.

          Основні функції планово-економічного відділу: організація та систематичне удосконалення планово-економічної роботи на основі використання прогресивних методів планування; розробка планів по виробництву, планування собівартості, прибутку та контроль.

Слід зазначити, що на Богодухівському хлібозаводі використовується функціональна структура керування персоналом, що має як позитивні, так і негативні риси. Функціональна структура створює найкращі передумови для вироблення і практичної реалізації єдиної технічної, виробничої, збутової політики, контролю, інтеграції стратегії і поточної оперативної діяльності. Недоліками цієї структури для Богодухівського хлібозаводу є нецільова орієнтація, недолік координації між виконавцями різних функцій, слабка адаптивність. При цьому підприємству необхідно в управлінні персоналом використовувати деякі елементи мотивації, для проведення єдиної стратегії, для зниження витрат, зв'язаних з дублюванням функцій у підрозділах підприємства.

2.2. Аналіз технічного та технологічного рівня підприємства

Важливу роль  у забезпеченні ефективного розвитку Богодухівського хлібозаводу відіграє техніко-технологічний рівень підприємства й оптимальне використання виробничих фондів Від їхньої кількості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності підприємства, ефективність праці та умови праці.

Структура основних виробничих фондів Богодуховского хлібозаводу представлена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Структура основних виробничих фондів хлібозаводу

Похожие материалы

Информация о работе